Култура

Библиотеката ще получи 25 000 лева от МК

25 000 лева ще отпуснe на Регионалната библиотека „П.Р. Славейков” Министерството на културата.

Културната институция е сред одобрените от първа конкурсна сесия за финансова подкрепа при обновяване на фондовете на библиотеките с книги и други информационни източници по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” 2020 г.

Конкурсната сесия е на обща стойност 1 млн. лв. и е насочена към националната библиотека, регионалните и общински библиотеки. По нея постъпиха 44 проектни предложения на обща стойност над 868 125 лв. От тях са одобрени 36 проекта, които са на обща стойност 714 385 лв.

Министерството на културата обявява втора конкурсна сесия за финансова подкрепа на библиотеките за обновяване на фондовете им по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове на четене и информираност” 2020 г.

Общата сума на конкурсната сесия е в размер на 1 284 млн. лв.

Право на участие в конкурса за финансова подкрепа съгласно правилата, утвърдени от министъра на културата със заповед № РД09-395/02.07.2020 г., имат библиотеките към народните читалища по смисъла на Закона за обществените библиотеки. Проектите се подават в Министерството на културата с краен срок 30 дни от датата на обявяване на конкурсната сесия на сайта на Министерството на културата.

Министерство на културата обявява конкурсна сесия и по програма „Помощ за книгата” 2020 г. за финансиране на творчески проекти в областта на книгоиздаването. Програмата ще финансира творчески проекти в областта на книгоиздаването в направленията: българска и преводна художествена литература; българска и преводна хуманитаристика; литература за деца и юноши и културно наследство и съвременна култура. В конкурса „Помощ за книгата” може да участва всеки професионален издател, регистриран като юридическо лице и получил международен стандартен книжен номер (ISBN).

Кремена Крумова – Попова