Култура

Библиотеката във великотърновското читалище „Надежда 1869“ закупи книги за 1206 лева по проект

Библиотеката във великотърновското читалище „Надежда 1869” спечели проект  „Финансова подкрепа на библиотеките при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници“. Той е по програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност“ към Министерството на културата и е на стойност 1206 лева. С тях са закупени и обработени  82 заглавия – по 41 заглавие от български и от чужди автори на 26 издателства.

Обогатен е библиотечният фонд с 5 речници по езикознание, литературознание, етнология, психология и с още толкова специализирани издания по психология. Закупени са 11 съчинения по българска и чужда история, и митология, две съчинения по театрални изкуства. Най-много – 38 творби, са съвременна художествена литература на български и чужди автори, по желание на читателите на библиотеката. Попълнен е фондът за подрастващите  с произведения на водещи детски български и чужди писатели с 15 книги. За него са закупени и 6 енциклопедии на различни теми.