Здравеопазване

Белодробната болница във Велико Търново закупува нова апаратура

Реновиране на оборудването и обзавеждането на специализираната белодробна болница във Велико Търново предвижда екипът й през 2018-а. Големият недостиг на финансови средства през последните години доведе до остаряване на апаратурата. „Ръководството работи по възстановяване на всички структури от миналото на лечебното заведение. В момента ползваме изнесени услуги за лабораторна дейност. Искаме да си разкрием лабораторията. В нея обаче апаратурата е много стара и не отговаря на стандартите на Здравната каса. Затова закупуваме най-важните апарати според новите критерии за добра медицинска практика”, коментира управителят д-р Стела Денчева. Тя обясни, че общинското дружество възнамерява да се снабди с клетъчен хематологичен анализатор на стойност до 30 хиляди лева и автоматичен биохимичен анализатор с капацитет до 120 проби на час за не повече от 23 хиляди лева. Инвестицията ще бъде направена със собствени средства, ако лечебницата получи одобрението на местния парламент на предстоящата сесия.

„След закупуването им клиничната и микробиологичната лаборатория напълно ще се оборудват. Втората разполага с добра апаратура и е единствена за диагностика на туберкулоза в областта. С инвестицията ще се решат сериозните проблеми и на клиничната лаборатория. Вече е осигурен и екипът, който ще работи в звеното”, сподели още д-р Денчева.