Икономика

Без запори върху доходи до 610 лева

Запор на доходи на физически лица под размера на минималната работна заплата (610 лв.) не могат да се правят. За това напомнят от Националната агенция за приходите (НАП), като се цитират поправки в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), направени през Закона за извънредното положение и обнародвани в Държавен вестник.
Конкретно там е посочено, че „запор върху трудово възнаграждение, обезщетение по трудово правоотношение, всяко друго възнаграждение за труд, пенсия или стипендия – в общ размер до минималната работна заплата месечно – не може да бъде правен.“
Принудителното изпълнение се насочва върху цялото останало имущество на длъжника. Досега несеквестируемият доход по ДОПК беше 250 лв. и върху всяка сума над този лимит можеше да се налага запор на парични средства.

От приходната агенция обаче припомнят, че по време на действието на извънредното положение е спряно принудителното изпълнение за събиране на публични задължения, но за този период се начисляват лихви.
Може да се извършва обезпечаване на задълженията и разпределение на суми по изпълнителни дела. По искане на длъжниците публичните изпълнители може да извършват изпълнение върху вземания и парични средства от банки, вземания от трети лица, вложени ценности в трезори и съдържанието в сейфове.

Промяната в размера на запорите по пенсиите влезе в сила още от началото на годината заради увеличението на минималната работна заплата.
Вследствие на тази промяна запори върху пенсии могат да се правят само върху доходите на пенсионерите, които са над минималната работна заплата за страната.
Това означава, че всички възрастни хора, които получават пенсии под 610 лв. бяха защитени от запор още от началото на годината.