Образование

Без забележки е утвърден план-приемът в учебните заведения за 2021/22 г.

Без забележки е утвърден държавният план-прием в учебните заведения на територията на област Велико Търново за учебната 2021/22 година, съобщи началникът на Регионалното управление на образованието Розалия Личева. Завършващите  1774 седмокласници ще могат да кандидатстват за място в общо 80 паралелки. От тях 55 са професионални и 25 профилирани. 47,5 на сто от паралелките са STEM, а 19,5% – за обучение по защитени професии и по специалности с недостиг на кадрите през следващите 5 години.

Паралелките за чуждоезиково обучение са седем –  пет  са в Езиковата гимназия във Велико Търново и по една в Горна Оряховица и Свищов.

В дуална форма паралелките са 10,5 – с 2 по-малко спрямо предходната година.

Обучение по седем нови професии ще има от началото на учебната 2021/22 година. Сред специалностите са Системен програмист в ПМГ „Васил Друмев“, Икономист – търговия  в Старопрестолната гимназия по икономика, Техник по телекомуникационни системи в Професионална гимназия „Алеко Константинов“ в Свищов.