Поминък

Безработни ще усвояват нови професии по проекти на пет организации

Пет проекта за безработни дават шанс за усвояване на нови професии. За включване в тях вече се приемат заявления в Бюрото по труда във Велико Търново, информира директорът Обрешко Нечев. Обучението ще продължи от един до три месеца. Всеки ще получава стипендия от осем лева дневно и изплащане на транспорта, ако пътува. След курсовете се предвижда тримесечна субсидирана заетост на около 40 процента от участниците. През този период за тях ще се осигуряват средства в размер на минималната работна заплата и осигуровки, обясни Нечев.

20 души ще бъдат обучени в професията работник в хранително-вкусовата промишленост по проекта „Рестарт” на Асоциацията на индустриалния капитал. Още 70 безработни ще бъдат включени в занятия за усвояване на три професии – 20 от тях в хотелиерство, 20 за оператори на компютър и 30 за камериерки. Проектът „Комплексно рамково обучение, самонаемане, бизнес инициатива”е на Българската търговско-промишлена палата. 34 души ще бъдат включени и в курсове по проекта „Обучение и заетост” на Българската стопанска камара. От тях 20 ще усвояват професията офис-секретари, а 14 ще учат за охранители.

КНСБ стартира обучения за 50 души по проекта „Ние също можем”. Във Велико Търново 15 от тях ще бъдат обучени за социални асистенти на деца. А в Златарица 20 безработни и в Елена 15 ще усвоят професията  социален асистент за деца и възрастни. КТ „Подкрепа” ще подготвя по проект „Хоризонти” 20 души за охранители.