Икономика Поминък

Безработицата в област Велико Търново запазва ниското си ниво и през ноември

Равнището на регистрирана безработица незначително се повиши и в края на месец ноември регистрираните безработни в Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново са 1 652, което е със 145 лица повече от м. октомври и с 827 лица по–малко от м. ноември 2020 г. Повишението спрямо октомври е с 0,3%, а спадът на годишна база е с 1,8 процентни пункта. В сравнение с края на ноември 2019 г. – година, като цяло рекордна по ръст на заетостта, равнището на безработица също се понижава значително – с 0,4 пункта. За ползване на посредничеството и услугите на бюрото по труда през месеца са се регистрирали нови 415 безработни лица. Освен тях, други 4 души от групите на търсещите работа заети, учащи и пенсионери, също са се регистрирали в Бюрото по труда.

Равнището на регистрираната безработица за региона на Дирекция „Бюро по труда” – Велико Търново през месец ноември е 3.4%, при 4.7% за област Велико Търново и 4.8% за страната. Спрямо предходния месец се наблюдава ръст с 0.3 процентни пункта.

По общини безработицата е, както следва – община Велико Търново 2.6%, община Елена 8.2% и община Златарица 17.9%.

През месец ноември 2021г., 215 безработни лица са започнали работа, отчита се намаление спрямо предходния месец и намаление спрямо същия месец на предходната година. Други 3 лица от групата на пенсионерите, учащите и заетите също са намерили своята нова позиция чрез бюрото по труда.

През месец ноември 2021 г. най-много започнали работа се отчитат в следните икономически сектори: добивна и преработваща  промишленост – 37,3%, търговия и ремонт на автомобили – 15,7%, строителство – 10,6%, доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване – 10,2%, транспорт – 7,8%, хотелиерство и ресторантьорство – 4,1%, финанси и застраховане – 3,8%, и др.

През месеца работа на субсидирани работни места са започнали 49 безработни лица от рисковите групи по програми и мерки за обучение и заетост и по схеми на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Схемата „Заетост за теб” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, която стартира през месец юли 2020 г. като антикризисна мярка, е осигурила заетост на 784 лица, като само през месец ноември 2021г. са постъпили на работа 49 безработни лица. Продължава предоставянето на средства по добре познатата вече антикризисна мярка 60/40, като с ПМС 322/07.10.2021 г. срокът й бе удължен до края на годината, а съвсем скоро бяха удължени и сроковете за подаване на документи по мярката за месеците ноември и декември. Общият брой на одобрените заявления за периода от 12.10.2021 г., когато стартира новата процедура, до 30.11.2021г. (вкл.), е 73 за изплащане на компенсации на 1225 лица.

Продължава търсенето на работна сила, като заявените работни места на първичния пазар на труда през ноември са 96. Най-голям дял свободни работни места са заявени в добивна и преработваща промишленост (41,6%), административни и спомагателни дейности (18,7%), хотелиерство и ресторантьорство (15,6%), търговия (12,5%), доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване (4,1%), и др.

Най-търсените от бизнеса професии през месеца са: общи работници, дърводелци, шофьори, компютърни оператори, работници в складово стопанство, продавач-консултанти, шивачи, пакетировачи, работници в промишлеността и др.