Политика

Безплатно онлайн обучение стартира КНСБ

Безплатно дистанционно обучение на тема „Трудови и осигурителни отношения“ стартира от 25 май КНСБ. Курсът е насочен към заети лица.

Всеки участник ще има достъп до лекциите в рамките на две седмици, като в този период платформата ще е достъпна 24 часа в денонощието. Влиза се с индивидуална парола за достъп, издадена от администратор. Единственото условие е да имате достъп до интернет и да ползвате компютър или мобилно устройство.

Обучението се финансира по проект: „Подобряване на адаптивността на заетите лица и укрепване на колективното трудово договаряне, чрез съвместни действия на социалните партньори на национално, секторно и браншово ниво“ по ОП „Развитие на човешките ресурси“. Всеки курс завършва с тест за проверка на знанията. При резултат по-висок от 50% се смята за успешно завършен и се издава сертификат.

Заявка за участие се подава на линк: http://ktd.dostoentrud.org/

Целта на обучението е да се повиши информираността за основните права и задължения, произтичащи от трудовото и то законодателство и възможности за защита на работниците и служителите и създаване на предпоставки за намаляване на упражняване на нерегламентирани практики при осъществяване на трудовите отношения.

Курсът е предназначен да даде на обучаемите основни знания за действащата трудова и осигурителна правна уредба, като предоставя теоретични и практически знания за основните принципи, понятия и институти на трудовото и осигурителното право.