Икономика

Безплатен интензивен курс по основи на дигиталния маркетинг ще се проведе във Велико Търново

През май във Велико Търново ще се проведе интензивен курс по основи на дигиталния маркетинг, воден от дългогодишния преподавател в SoftUni Digital и SoftUni Creative – великотърновецът Александър Иванов, който е и управител на дигитална маркетинг агенция CreateX.

Курсът е напълно безплатен и започва на 5 май 2021 г. Състои се от 8 лекции, които ще приключат на 21 май 2021 г.

Курсистите ще завършат с изпит и при успешен такъв ще получат сертификат. Всяка лекция обръща внимание на отделен елемент от дигиталния маркетинг, като обхожда концепции, подходи, доказали се като успешни, както и практични познания, така че да даде конкретни приложими стъпки и резултатни примери. По този начин в края на курса участниците ще са запознати с целия интегриран маркетингов план, както и ще имат ясни, конкретни и доказано работещи примери, които да приложат на практика.

Пълна информация за курса, както и форма за записване могат да бъдат намерени на http://course.createx.bg. Формата за записване е отворена до 24 април, включително, като всяка заявка ще бъде разгледана от екипа на организаторите и ще бъде върната обратна връзка.

Обучението във Велико Търново се организира от дигитална маркетинг агенция CreateX, чийто офис в града отвори преди малко повече от половин година и се разраства активно. Агенцията за пълно дигитално обслужване обхваща целия спектър на сферата – SEO, copywriting, онлайн реклама (PPC), social media, email marketing и други, в които работи с над 50 клиента. Завидни резултати показва и стажантската програма, през която за последните 7 месеца са преминали 21 души, на 60% от които са им предложени дългосрочни взаимоотношения с агенцията. Тя е активна и към момента.

Обучението е в рамките на проект „Посока професия“, изпълняван с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия по Фонд Младежка безработица, в рамките на финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Норвежкия финансов механизъм. В България проектът се изпълнява от Фондация „Работилница за граждански инициативи“. Доставчик на обучението е Вола Софтуер ООД.