Икономика

Асоциацията по ВиК съгласува бизнес плана на „ВиК Йовковци“

Извънредното общо събрание на Асоциацията по ВиК – Велико Търново съгласува бизнес плана за развитие на дейността на „Водоснабдяване и канализация“ ООД като ВиК оператор за регулаторния период от 01.01. 2022 г. до 31.12.2026 г.

На заседанието, ръководено от областния управител и председател на Асоциацията по ВиК Людмила Илиева, присъстваха представители на девет общини от областта с изключение на община Златарица. Този път те, както и областният управител, упълномощен от министрите на регионалното развитие и околната среда, дадоха положителен вот, след като бизнес плана беше връщан два пъти за доработване. Предстои приемането му от Комисията за енергийно и водно регулиране.

Следващото заседание на Асоциацията по ВиК ще е на десети май тази година. Тогава ще бъде обсъдена инвестиционната програма на „ВиК Йовковци“ за настоящата година, ще се направи отчет на дейността и бюджета на Асоциацията за 2021 г. и ще бъде приет бюджетът и за 2022 г. По инициатива на областния управител Людмила Илиева на заседанието ще бъде поканен и представител на Напоителни системи, тъй като кметове на общини алармираха за проблеми. Управникът на Павликени инж. Емануил Манолов сподели, че в малките населени места има сериозен недостиг на вода в дренажните кладенци, а водопроводните мрежи са амортизирани. Той изрази опасения, че през летните месеци проблемът ще се задълбочава и апелира за дългосрочна грижа на държавата. По думите на ВиК експертът към Асоциацията – инж. Емил Томов в краткосрочен порядък ако Напоителни системи подадат вода към каналите това ще благоприятства оросяването около тях, притокът на вода към частните кладенци ще се увеличи, а за каналите е по-лесно да бъдат поддържани когато са пълни и няма да трябва да се почистват от храстова растителност.

За друг проблем сподели кметът на община Сухиндол инж. Пламен Чернев. Освен за огромни загуби в размер на над 70 процента вода, той коментира, че в общината имат затворен водоизточник заради високо нитратно съдържание.

Тези проблеми ще бъдат коментирани на следващото заседание на Асоциацията по ВиК. По инициатива на областния управител Людмила Илиева на него ще присъства и представител на частната фирма ДЗЗД „РПИП ИНФРАСТРУКТУРА“  , която има договор с регионалното министерство за изготвяне на регионални прединвестиционни проучвания за нуждите на общините във ВиК сектора. Проучванията трябва да бъдат готови през следващата година и така общините ще могат да заложат средства от държавния бюджет или от съответните европейски програми за дейностите си по канализация, пречистване и водоснабдяване. В момента 14 области имат готови регионални прединвестиционни проучвания, а в останалите, между които и Великотърновска област, се работят.