Денят Икономика

Асоциацията по ВиК проведе заседание на общото събрание

Днес в Областна администрация Велико Търново се проведе извънредно заседание на общото събрание на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“ ООД – Велико Търново. Срещата премина под ръководството на областния управител проф. д-р Любомира Попова, която е председател на асоциацията. На нея присъстваха и  Цветомир Атанасов – главен секретар на Асоциацията по ВиК, счетоводители, експерти, кметове и представители на общините.
Общото събрание прие препоръчителния размер на вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци“  ООД – Велико Търново за 2020 г. да бъде 25 000 лева. Вноските на общините в проектобюджета на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация Йовковци – ООД” – Велико Търново са съобразно с процентното съотношение на гласовете им. Община Велико Търново – 22.30%, Община Горна Оряховица – 11.74%, Община Елена – 2.37%, Община Златарица – 1.00%, Община Лясковец – 3.37%, Община Павликени – 6.00%, Община Полски Тръмбеш 3.63%, Община Свищов – 10.57%, Община Стражица – 3.20% и Община Сухиндол – 0.64%.
По време на заседанието бе прието решение за актуализация на Регионалния генерален план на ВиК системите и съоръженията на обособената територия, обслужвана от „ВиК Йовковци“ ООД – Велико Търново, след изготвяне на Регионално прединвестиционно проучване по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“.