Икономика Политика

Асоциацията на банките разкритикува Закона за несъстоятелност на физическите лица

Асоциацията на банките в България разкритикува Закона за несъстоятелност на физическите лица, става ясно от становище на асоциацията по законопроекта, внесено в Народното събрание.

От там настояват влизането му в сила да се отложи с най-малко 2 години, докато се въведе регистър по несъстоятелността. В проекта не се предвижда ясна уредба относно заварените случаи, тоест дали вече договорените или предоставени кредити ще попадат под този закон или само такива, които ще бъдат договорени или отпуснати след влизането му в сила, пише още в становището на асоциацията.

Те предлагат производство по несъстоятелност да се открива и по молба на кредитор, а не само по искане на длъжника, както предвижда сега законопроектът. Според тях е твърде кратък и срокът от 6 месеца, в който, ако длъжникът не може да покрива задълженията си, то той може да се обяви, че изпада в трайно финансово затруднение.

Не е коректно длъжникът от една страна да има несеквестируемо имущество, в което влизат и доходите му по време на производството, а освен това да има и право на допълнителна издръжка, посочват от Асоциация на банките в България.

Те се обявяват против и производствата по несъстоятелност да се водят единствено от окръжните съдилища, което може да доведе до допълнителното им натоварване, се посочва в становището.