Култура Община

Асоциациите за опазване на културното наследство на Балканите се събират във В. Търново през 2022 г.

Велико Търново да бъде домакин на международна среща на асоциациите за опазване на културното наследство в държавите на Балканите през 2022-а година. Това предложи кметът на Старата столица Даниел Панов, който е председател на българското Сдружение „Асоциация на общини със селища и територии на културно-историческо наследство“ /АОСТКИН/, както и на Националното сдружение на общините в Република България /НСОРБ/. Организацията на бъдещата инициативата бе обсъдена по време на среща с представители на Националната френска асоциация „Забележителности и забележителни градове на Франция“. Основната цел е обмен на опит, практики и законодателни решения, базирани на опита на Франция и приложими за Балканските държави, в областта на опазването и поддържането на паметниците на културата, на сгради с архитектурна и култура стойност, които са неделима част от европейското културно наследство.

В работната среща от страна на френската асоциация участваха директорът г-жа Марилиз Ортиз, вицепрезидентът Джонатан Феди и експертът по културно наследство Жаки Крушон. Редом с Даниел Панов бяха Светла Стефанова – директор на Сдружение „АОСТКИН“, експертът по културно наследство арх. Донка Колева и Мадлен Аврамова от „Алианс Франсез“.

Даниел Панов посочи, че от години Велико Търново партнира успешно с побратимения френски град Байон. Особено активни тези контакти са в областта на документирането на обекти на недвижимото културно наследство. Проучени са френските модели в процеса на опазване и възстановяване на старите сгради, законодателната уредба, изискванията към собствениците и техните отговорности, както и възможностите  за активна намеса на местната власт. Прилагането на работещите практики обаче е въпрос на законодателни изменения, с които Националното сдружение на общините в Р. България също е активно ангажирано.

Панов подчерта, че НСОРБ работи задълбочено с компетентните институции за планиране и в новия програмен период на дейности, свързани с опазване и възстановяване на старинни и ценни в художествено и културно отношение сгради. И в момента в редица общини се изпълняват проекти за реновиране на културната инфраструктура, а значителна част от обновяваните сгради са именно културни ценности. По настояване на общините в обхвата на мерките за енергийна ефективност бяха включени и еднофамилните сгради, за да бъде дадена възможност на техните собственици да получат подкрепа в усилията си за поддържане и реставрация на ценните обекти.

НСОРБ си сътрудничи активно с Посолството на Франция за популяризиране опита на френските общини както в областта на управлението на туризма, така и в сферата на опазването и ревитализацията на ценни сгради. В проведената дискусия през април т.г. взеха участие директорът на департамент „Енергийна мисия, възобновяеми източници и енергийни мрежи” в Еврометрополия Страсбург Тиери Вилм и Ив-Лоран Саповал – представител на Министерство на енергийния преход на Франция. Акцент бяха предизвикателствата за постигане на устойчивото развитие чрез мерки в сферата на енергийната ефективност. Тиери Вилм открои съчетаването на дейностите по енергийно обновяване и реновирането на съществуващите сгради в Страсбург, особено онези, които имат историческа и архитектурна стойност. Подобен комплексен подход тепърва предстои пред нашата страна, затова инициативата за по-тесен обмен на опит ще бъде особено полезен за българските общини, подчерта Даниел Панов.

Сдружение „АОСТКИН“ и кметът и председател на НСОРБ Даниел Панов получиха покана да участват в годишната среща на Асоциацията „Забележителности и забележителни градове на Франция“, която ще се проведе през пролетта на 2022 г.