Политика

Асен Василев: 585 млн. евро са предвидени за Северна България в Програмата за публична подкрепа

В Програмата за публична подкрепа на развитието на индустриалните области и паркове е „поет ясен ангажимент“ да се даде приоритет на развитието на северните региони на България. Това заявява вицепремиерът по европейските фондове и министър на финансите Асен Василев в отговор на на парламентарен въпрос дали в Националния план за възстановяване и устойчивост /НПВУ/ са предвидени средства за развитието на по-изостаналата Северозападна България. Директните инвестиции в преодоляване на регионалните различия в страната са планирани основно в Програма „Развитие на регионите” 2021-2027 г. (ПРР), която се финансира от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).
По тази линия направленията на инвестиции са градско развитие на територията на 10 общини на големи градове; и териториално развитие на шестте региони за планиране в страната.
„Инвестициите за градско развитие обхващат 10 градски общини в България, основни центрове на растеж: Видин, Плевен, Русе, Велико Търново, Варна, Бургас, Стара Загора, Пловдив, Столична община и Благоевград. Тези общини образуват общо 4 градски клъстера. В Северозападен район се предвижда клъстър „Видин — Плевен”, а в Северен централен и Североизточен район „Русе – Велико Търново — Варна”, Планираното финансиране от ЕФРР за първия клъстър е в размер на 93,5 млн. Евро“, заявява вицепремиерът Василев.
Териториалното развитие на регионално равнище ще се подкрепя със средства от ПРР, с принос от всички други програми, включително от Стратегическия План по Общата селскостопанска политика и Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Планираните средства за районите от Северна България са в размер на 585 млн. евро, от които 213 млн. евро за Северозападния район“, добавя вицепремиерът и финансов министър Асен Василев.