Икономика

Арбанаси ще е домакин на първата междуобластна конференция по проект за мобилизиране на човешки потенциал

На 21 и 22 май 2021 г. Институтът за регионални и международни изследвания организира Първата междуобластна конференция по проект „Овластяване на местните бизнес общности за мобилизиране на човешки потенциал“, подкрепен от  Фондация „Америка за България“. Форумът ще се проведе в Парк хотел „Арбанаси, с. Арбанаси, с начало 13.00 часа.

Целта на конференцията, озаглавена „Пазарът на труда за „третата възраст“: сравнителен междурегионален анализ“, е да събере представители от трите целеви области – Враца, Плевен и Велико Търново, които да дискутират заедно с изявени говорители по темата мястото на пенсионерите на пазара на труда и възможностите, които предоставя пенсионерският труд като резерв за бизнеса. В рамките на форума ще бъдат споделени добри практики и експертиза, както от лекторите, така и от участниците. Ще се стимулира междурегионалното сътрудничество и ще бъдат създадени междурегионални връзки, с които ще се постави началото на изграждане на междурегионална мрежа от заинтересовани лица, свързана с мобилизирането на човешкия потенциал за овластяване на местните бизнес общности. По време на форума ще бъде обърнато внимание на проблемите, пред които са изправени местните общности и бизнеса по отношение използването на наличната работна сила, възможностите и пречките, които стоят пред пенсионерите за участие на трудовия пазар.

Участниците във форума са представители на бизнеса, НПО, синдикати, стопански камари, пенсионерски организации, местни сдружения и съюзи, местни администрации, академични институции и др. от трите целеви области. Лекторите са изявени експерти и академици в областта на трудовите политики. Форумът ще бъде открит от председателя на УС на ИРМИ доц. Огнян Минчев.

Повече за проекта можете да видите на неговия сайт: http://iris-bg.org/ovlastqvane.php.