Съд

Апелативният съд е с намален състав заради тромава процедура за избор на кадри

Съдиите в Апелативен съд работят в намален състав заради тромава процедура за избор на кадри. Конкурсът е обявен през април месец миналата година, но щатните бройки все още не са запълнени. Това съобщи Янко Янев председател на Апелативен Съд- Велико Търново при представяне на официалната статистика на институцията. Към момента Апелативният съд в старата столица работи с незаета щатна численост от четири магистрата.

„Наистина подборът е много сериозен, но това в един момент обезсмисля самата процедура, защото не може да отговори адекватно и навреме на потребностите на органите на съдебната власт. Не говоря само за Апелативен съд Велико Търново. Такива проблеми има и в други региони на страната. Може би нашият е най- сериозен в държавата. Проблемът с процедурата се корени в законодателството. Има постъпления за промени в нормативната уредба от Висшия съдебен съвет към Народното събрание, но все още няма никакво решение”, добави Янко Янев.

Въззивният съд във Велико Търново се нарежда веднага след Софийски Апелативен по брой разгледани дела от съдия- 10, 04 за месец . Командироват се и кадри с цел намаляване на натовареността. Те обаче са само временно решение на проблема. Ако тази година конкурсът приключи, неспечелите имат право да оспорват. Това става с жалба с пред Върховен Административен съд и ще проточи още процедурата. След края на конкурса част от съдиите от Окръжен съд ще заемат длъжности в Апелативен. Така се получава верижна реакция. Окръжен съд работи при незаета щатна численост от четири магистрата.Шестима настоящите съдии са кандидатствали за Апелативен. В резултат ще има осем незаети щатни длъжности в окръжните съдилища. Конкурс за магистрати в окръжен съд все още не е обявен.