Прокуратура

Апелативна прокуратура – Велико Търново с инициатива за превенция на престъпленията

Апелативна прокуратура – Велико Търново стартира инициатива за превенция на престъпленията и предотвратяване на модели на противоправно поведение сред ученици начален курс.

На проведеният  открит урок с ученици от трети и от четвърти клас в ОУ „П. Евтимий“ присъства г-жа Румяна Арнаудова, говорител на Главния прокурор,  г-н Огнян Басарболиев, апелативен прокурор ВТАП, г-жа Розалия Личева, началник на РУО – В. Търново и г-жа Иваничка Петкова, директор на училището. Инициативата се реализира съвместно от Апелативна прокуратура – Велико Търново и  Регионалното управление на образованието – В. Търново.

Прокурор Румяна Ирманова разговаря с малките ученици на теми: какво работи прокурора, кога да се обръщаме към прокуратурата, какво е престъпление, модели на противоправно и агресивно поведение, опасностите в интернет, електронни игри и реалност. Разговорът беше онагледен с презентация, адаптирана за възрастовата група.

В програмата участват прокурорите Румяна Ирманова, Огнян Басарболиев, Антоанета Чакърова и Димитър Лещаков.

В рамките на учебната 2017/2018 година прокурори от Апелативна прокуратура – Велико Търново ще  проведат открит урок в часа на класния ръководител в 3-ти и 4-ти  клас на всички училища в града. Проявата ще обхване общо 62 паралелки в осем училища. През ноември се проведоха първите срещи с общо 11 паралелки – трети клас в ОУ „П. Евпимий“ и  СУ „Ем. Станев“. До края на учебната година ще бъдат обхванати и останалите училища в града.

Форматът е разработен на база събрания опит от проведените през  изминалите 2015 и  2016 г., в рамките  на „Ден на отворените врати“, срещи на прокурори с ученици от начален курс. Взети са под внимание препоръки на учители в начален курс, а изготвената презентация е представена и съгласувана с училищен психолог, с оглед адаптивност към  целевата група.