Образование

Амалипе подкрепи финансово 105 младежи от страната през учебната 2017/2018 г.

Сто и пет са младежите от цялата страна, които Център за междуетнически диалог и толерантност „Амалипе” подкрепи през учебната 2017-2018г. в завършване на средното си образование, като им закупи транспортни карти за автобус и учебници. Програмата е дългосрочна, началото и бе поставено през 2011г. и се финансира от фондация Тръст за социална алтернатива.

Учениците са от бедни семейства, живеят в села и малки градчета и учат в средни и професионални училища в големите градове. За да задържат младежите и девойките в училище, Център „Амалипе” им помага не само чрез покриване на транспортните разходи и снабдяване с учебници, но и като ги включва в младежки доброволчески дейности. От подкрепените се изисква да посещават редовно училище, средният им успех да е минимум Добър и да се включват в извънкласни занимания.

През първия учебен срок, средният успех на подкрепените ученици от Тръста бе Добър 4,46. А средният брой неизвинени отсъствия бе 3,26. През втория учебен срок неизвинените отсъствия са 4,25, а съответно средният успех е Много добър 4,75. Годишният среден успех на учениците е Много добър 4,85. Шестнадесет ученици нямат нито едно отсъствие по неуважителни причини за цялата година.

Отличниците са двадесет и седем, като четирима от тях – Иванка Петрова, Руска Николова, Цветелина Божурска и Шефкет Алдин, имат 6,00.