Здравеопазване Община

Амалипе и община Велико Търново с информационна кампания на 1 декември

На 1 декември светът отбелязва борбата с ХИВ/СПИН. Център “Амалипе” съвместно с Община Велико Търново ще проведе информационна кампания на 1 декември от 12:00 часа пред сградата на Община Велико Търново. Доброволци от училища, които са част от Мрежата “Всеки ученик ще бъде отличник” на “Амалипе” ще раздават материали и ще разясняват за начините за предотвратяване от заразяване с вируса ХИВ и насърчаване на толерантно отношение и съпричастност към хората, засегнати от СПИН.

Въпреки че светът е постигнал значителен напредък от края на 90-те години на миналия век, ХИВ продължава да бъде един от основните глобални проблеми в областта на общественото здраве. Затова ежегодно Център “Амалипе” инициира провеждането на информационни кампании по места, за да се повиши осведомеността на обществото относно начините за заразяване с вируса ХИВ, методи за предотвратяване на заразяването, както и важността на това хората да се изследват за ХИВ.