Образование

Александър Маслянков от Велико Търново е с най-висок резултат в страната на математическо състезание за четвъртокласници

Александър Маслянков от Велико Търново е с най-висок резултат в страната на националното математическо състезание за ученици от IV клас „Математика за всеки“. Преподавател на великотърновчето е Петя Георгиева. Александър е постигнал резултат от 42.5 точки от максимално възможни 45 в националната надпревара. Така той еднолично зае първото място.

Състезанието е от календара на Министерството на образованието и науката и дава възможност на желаещите да участват в държавен прием след IV клас в математически гимназии и такива с профил „Природни науки“.

Състезанието се провежда в един кръг и само в една състезателна група – ученици от IV клас. Има продължителност 3 астрономически часа, разпределени в 2 модула: модул-1 с продължителност 60 минути и модул-2 с продължителност 120 минути, без почивка между тях.

Модул-1 се състои от петнадесет задачи със структуриран отговор с четири възможности, от които само един правилен и пет задачи с кратък числов свободен отговор. Модул-2 – от две задачи с разширен свободен отговор, където учениците трябва да опишат и да аргументират решенията си.

Александър е член на Клуб 2021, Клуб 2022 и Клуб 2023 „Успелите деца на България“ на Фондация „Димитър Бербатов“. Финалист е за Голямата награда за 2022 г. и 2023 г.