Образование

Акция „Рано-рани. Стани магистър 2021“ стартира на 22 март във ВТУ

Акция „Рано-рани. Стани магистър 2021“ стартира на 22 март във Великотърновския университет. Кандидатите за първи път  ще могат да се възползват от възможността за ранно запазване на място в една предпочитана магистърска програма  с гаранции от Университета за по-късно записване.

От запазването на място могат да се възползват всички кандидати, които притежават диплома за висше образование или на които им предстои завършване на висше образование през 2021 г., поясни зам.-ректорът по учебната дейност доц. Димитър Симеонов. Той уточни, че мястото на тези, които имат диплома, ще се пази до 23 юли включително, а на завършващите наесен – до 8 октомври т.г. „За направленията Педагогика, Филология и Изобразително изкуство преди записването ще бъдат организирани изпити или събеседвания по преценка на съответните факултети. Задължително условие е кандидат-магистрите да имат минимален  успех Добър 3,50 от висшето образование“, уточни доц. Симеонов.

Във връзка с ограничаването на опасността от разпространение на COVID-19 и спазването на всички противоепидемични мерки запазването на място в една предпочитана специалност става само електронно чрез подаване на заявление в платформата https://zm.uni-vt.bg. Таксата за запазване на място е 60 лева, а акцията  ще продължи до 11 юни.

Нови магистърски програми в шест професионални направления обявява Университетът за учебната 2021/22 година. Те са Терапевтични практики чрез изобразително изкуство, Педагогика на обучението по музика, Археология за неспециалисти – 4-семетриална програма за хора, които нямат такава специалност,  Политическа психология, Комуникационен и библиотечен мениджмънт, Уебтехнология и разработване на софтуер, Изящни изкуства – артстъкло, Изящни изкуства – рисуване, Изящни изкуства – скулптура, съобщи зам.-ректорът.

„Над 900 кандидати от началото на кампанията „Рано  рани“ през месец декември 2020 г. са запазили място в предпочитана специалност, а 68 са записани за студенти. За участие в онлайн изпитите на 20 март по История на България, Български език и Английски език подадените заявления са повече от 380“, каза  доц. Димитър Симеонов.