Здравеопазване

Акционерите в МОБАЛ утвърдиха за изпълнителен директор д-р Даниел Илиев

Единодушно на извънредно Общо събрание на МОБАЛ „Д-р Стефан Черкезов“ във Велико Търново акционерите й гласуваха смяната на изпълнителния директор – д-р Красимир Попов, със спечелилия конкурса за длъжността – д-р Даниел Илиев. Легитимността на конкурса оспорва по съдебен път д-р Попов. В жалбата си той алармира за нарушение на процедурата по извършването му и липсата на административен акт за обявяване на крайния резултат. Жалбата е минала на две инстанции. Първата  – Софийският административен съд, приема казуса и го изпраща за разглеждане на Великотърновския по местоживеене. Той обаче отказва да го разгледа. В момента жалбата на д-р Красимир Попов за неизрядността на конкурса за изпълнителен директор на МОБАЛ в старата столица е във Върховния административен съд.

Общото събрание прие бизнес плана за следващите три години на областната болница „Д-р Стефан Черкезов“ и задължава новия директор да го изпълнява. В Съвета на директорите остават Лилия Вълчева и д-р Тодор Табаков. Д-р Даниел Илиев поема поста за втори път. Той е бил и в Съвета на директорите в различни периоди. Ако съдебният спор приключи в полза на д-р Красимир Попов обаче, решенията на днешното Общо събрание може да бъдат отменени.