Денят

Активни фишинг атаки от името на ЕНЕРГО-ПРО се разпространяват в интернет

В ЕНЕРГО-ПРО са постъпили сигнали от клиенти за получени фалшиви имейли от името на компанията, които съобщават за грешка в начислените дължими суми във фактурите за електроенергия и приканват да се поиска възстановяването им. В имейлите са посочени недостоверни мейл адреси и телефон за контакт. Също така се иска споделянето на лична информация, като това е придружено със зловреден линк, заблуждаващ за възстановяване на сумите. Енергийната компания, обслужваща Североизточна България, се разграничава от тези недобросъвестни опити за ощетяване на потребителите. Клиентите е необходимо да знаят, че при необходимост от възстановяване на суми ЕНЕРГО-ПРО ги приспада при издаване на фактурата за следващо плащане. Възстановяване на пари в брой или по банков път става само след изрично подадено заявление в Център за обслужване на клиенти или чрез имейл до service@energo-pro.bg, подписан с квалифициран електронен подпис. Компанията няма практика да изисква по имейл потвърждение на данни за банкови сметки или други с тази цел. Актуалните кампании на ЕНЕРГО-ПРО са достъпни на интернет страницата на компанията.

Тази фишинг атака е насочена към потребители на електронна поща в цялата страна и не се ограничава само до клиентите на ЕНЕРГО-ПРО. Фишинг атаките представляват изпращане на измамни имейли или други електронни съобщения, за да бъдат заблудени потребителите с цел получаване на техните конфиденциални данни. Най-често получателят се приканва да отвори предварително заразен линк или файл. След като им бъде върната желаната информация, хакерите получават достъп до пароли и финансови услуги, използвани от предоставилите данните, като по този начин биха могли да откраднат пари, блокират акаунти, злоупотребят с профили.

При съмнения за достоверност на кореспонденция с описан подател ЕНЕРГО-ПРО и при други възникнали въпроси се препоръчва клиентите да използват контактите на официалната интернет страница на компанията: https://energo-pro.bg/bg/kontakti. ЕНЕРГО-ПРО не използва мейл адреси и телефони за контакт с потребителите освен обявените на сайта. Когато е необходимо потвърждение на лични данни, това се прави или чрез служител, или чрез профила на клиента в сайта на компанията.