Образование

Академик Антон Дончев е новият Doctor honoris cauza на Великотърновския университет

Инсигниите на писателя бяха връчени от ректора на висшето училище проф. Христо Бонджолов по време на тържественото събрание по случай Деня на народните будители.  Авторът на „Време разделно” получава почетното звание с решение на Академичния съвет за неговия принос в развитието на българската литература и кино, както и за всестранното му присъствие като човек на духа в българското общество. Областният управител проф. Любомира Попова, председателят на Великотърновския общински съвет Венцислав Спирдонов, зам.-кметът на общината проф. Георги Камарашев бяха сред официалните гости на  церемонията.

„Днес съзнанието на всеки от нас, седемте милиарда земляни, се е превърнало в кръстопът на двата пътя – на доброто и на злото, на светлината и на мрака, на духовното и  материалното”, посочи в празничното си слово академик Дончев. „Ще изберем пътя си, като вървим по  стъпките, по следите на нашите народни будители. Повече от век преди  европейците да обявят  в харта достойнството като първо право – нашите народни будители са приели и провъзгласили правото на достойнство за главна цел на човешкия живот. И те, народните будители, са подписали с кръвта си нашето, българското решение  за нашия български път на доброто, светлината, на духа. Там са подписите на Левски и на Ботев и на още десетки хиляди българи, някои с нечетливи подписи и други, поставили само отпечатък на палец. Те са знаели, че достойнството е гръбнак на човека и  народа, че то държи главата изправена и челото високо. Да ги следваме!”, призова Антон Дончев.

„Празникът на народните будители някога е започнал от едно състояние на нашия дух, сломен след войните. Започнал е като реакция. Започнал е като  ново начало – да събуди нацията,  да събере парченцата от духовността, да я изправи на крака, да я обедини около нов идеал”, припомни в приветствието си ректорът на Великотърновския университет. „Тогава будителите са успели. Успявали са и преди тях. Времената си приличат. На нас се пада тежката задача да успеем днес, да направим същото. Да се обединим не само на думи. Да се опитаме да съберем парчетата от българщината вътре в страната и извън. Българите, които живеят навсякъде по света, да ги обединим около една идея за просперитет на отечеството. Да се опитаме да направим това, което са ни завещали предците. Да помним делото на тези, които са основатели, които са поддържали и поддържат българския дух жив.  Да отдадем признателност на хората, които са оставили живота си в името на българската идея, в името на отечеството”, каза проф. Христо Бонджолов.