Съд

Административният съд с поредно участие в образователната програма на ВСС и МОН

За поредна година магистрати от Административния съд във Велико Търново ще сменят съдебната зала с училищна стая, за да повишат информираността на подрастващите за съдебната система. Инициативата е част от образователната програма „Съдебната власт – информиран избор и гражданско доверие. Отворени съдилища и прокуратури” – съвместен проект на Висшия съдебен съвет и Министерството на образованието и науката за повишаване на правната култура на учениците и за укрепване на общественото доверие в съдебната система.

Партньор на Административен съд-Велико Търново в обучителния курс тази година е Американският колеж „Аркус“, като конкретно участие в занятията ще вземат всички ученици от девети, десети и единадесети клас на училището. Лектори ще бъдат съдия Ивелина Янева, съдия Диана Костова и съдия Росен Буюклиев. И тримата са дългогодишни съдии с авторитет в професионалните среди и висока юридическа квалификация, които по достъпен и разбираем начин ще запознаят подрастващите със структурата на съдебната система, разделението на властите, Конституцията на Република България, мястото на Върховния административен съд и административните съдилища като част от съдебната система, професията съдия и статута на магистратите, административното правосъдие и правата ни като граждани на Европейския съюз. Децата ще имат възможност да намерят отговори и на допълнителни въпроси във връзка със съдебната власт, които ги вълнуват. След приключване на предвидените теми Административният съд във Велико Търново ще посрещне тийнейджърите в сградата на съда, за да се запознаят отблизо с работата на служителите и магистратите и при желание да наблюдават реален съдебен процес.