Образование Съд

Административен съд – Велико Търново отново с лекции в колеж Аркус

Административните съдии от Велико Търново и тази учебна година се включват в Образователната програма „Съдебната система – информиран избор и гражданско доверие“ и ще изнесат лекции пред колежаните от „Американски колеж – Аркус“.

Лекторите имат готовност да се справят и с онлайн платформата, която се ползва в училището, и при нужда да проведат часовете си дистанционно. Учителското място тази година ще заемат съдия Костова, съдия Янева и съдия Данаилова, които ще представят теми, свързани със съдебната система в страната, Конституцията на Република България, правата ни като граждани на Европейския съюз и детското правосъдие. Координатор на програмата за съда е съдебният помощник Стела Тошкова. Лекциите ще бъдат проведени в часовете по философски цикъл във всички паралелки от випуска на десети и единадесети клас, като ще бъдат обхванати общо 98 колежани.