Здравеопазване

Наградиха специалисти по здравни грижи за Международния ден на сестринството

Медицински сестри и специалисти по здравни грижи в МОБАЛ „Д-р Стефан Черекезов“ във Велико Търново, допринесли за качеството на здравните грижи в болничното заведение и издигане престижа на професията, бяха отличени. Повод за наградите бе Международният ден на сестринството. Те бяха раздадени в следните категории:

Професионалисти по здравни грижи с професионална квалификация  „МЕДИЦИНСКА СЕСТРА“

В категория:
„Ръководител по здравни грижи – 2019 година“
за База I – Ст.м.с Марина Дамянова Савова
за База I I – Ст.м.с Иринка Дончева Пеева

14 медици бяха наградени в категорията „За достойно извървян професионален път и работа, изпълнена с любов, всеотдайност и отговорност“. Отличието се дава като оценка за труда, старанието, търпението и човечността на специалистите по здравни грижи при изпълнение на служебните им задължения. В категорията „За цялостен принос в развитието на здравните грижи – 2018 “ е отличена м.с Снежана Недкова Пенчева.

„За цялостен принос в развитието на хирургичните грижи – 2018 “ –  м.с Нели Стоянова Райнова

„ За цялостен принос в развитието на интензивните грижи – 2018 “ – м.с Димитрана Николаева Ръженкова

„ За цялостен принос в развитието на педиатричните грижи – 2018“ -м.с Валентина Тодорова Витанова

„ За цялостен принос в развитието на терапевтичните здравни грижи – 2018“ – м.с Паулита Бориславова Ангелова

„Млада смяна – наша гордост и надежда – 2018 “ стана м.с Сениха Местанова Алиосманова

„За доказан професионализъм и компетентност – 2018 год.“ бе наградена м.с Елена Иванова Павлова, а „ За професионален път и работа изпълнени с любов, всеотдайност и отговорност“ 2018 м.с Таня Радославова Тодорова

„ За етичност, колегиалност и висок професионален морал“
2018 отличиха м.с Анна Петрова Мънгова и „ За работа изпълнена с всеотдайност и отговорност“ 2018 м.с Диана Иванова Иванова.

Тази година беше присъдена и една колективна награда „За професионализъм, компетентност и умения за работа в екип – 2018“ на колектива от инвазивна кардиология към отделението по кардиология в областната болница.

“ Рентгенов лаборант – 2018 “ стана Пламен Иванов Замфиров, а в категория: Професионалисти по здравни грижи, работещи в „Доболнична помощ“ приза „За доказан професионализъм и компетентност “ взе м.с Павлина Маринова Цанева от ДКЦ „Д-р Стефан Черкезов“ във Велико Търново.