Социални дейности

Агенцията за хората с увреждания създаде интерактивна карта с достъпни обекти в България

Достъпните обекти в България, които гражданите сами регистрират в специално създадения регистър на Агенцията за хората с увреждания (АХУ), вече могат да се визуализират чрез интерактивна карта. Новата функционалност на регистъра позволява всеки въведен в него обект, след валидизация на координатите за местоположението му, да се маркира върху картата на България с познатия знак за място, което е достъпно за хора с увреждания.

След кликване върху знака се появява подробната карта с информация за обекта, включително за елементите на достъпност – достъпен вход, осигурени паркоместа, осигурени услуги за незрящи хора, услуги за превод на български жестов език, достъпни туристически маршрути, адаптирани санитарни помещения, гишета и др.

Регистърът на АХУ съдържа само обекти, които гражданите са въвели. Всеки може да го направи по електронен път, като попълни в специално разработена от Агенцията карта, данните за обекта – наименование, дейност, адрес, както и информацията за достъпността му. Гражданите могат да търсят съответните обекти по област, община, населено място. Търсенето може да е и по отрасъл и категория.

Регистърът е достъпен на сайта на АХУ в рубриката „Регистри“, секция „Достъпни обекти“, подменю „Регистър на достъпни обекти“ или на следния линк: https://ahu.mlsp.government.bg/da/view/

В същата секция, в подменю „Карта на достъпни обекти“, се визуализира интерактивната карта: https://ahu.mlsp.government.bg/portal/objects/map

Министерството на труда и социалната политика и Агенцията за хората с увреждания разчитат на активността на гражданите, които предоставят услуги в достъпни обекти, работят или посещават такива, да ги регистрират в регистъра, за да станат повече от тях видими за хората с увреждания.