Валутни курсове

1 EURO = 1.95583 BGN
1 USD = 1.75379 BGN
1 GBP = 2.65061 BGN
186 общински служители са обучавани по европейски проект

186 общински служители са обучавани по европейски проект

Добавена: 23.01.2014г.186 от общо 270 служители във великотърновската общинска администрация са обучени по проект „Компетентни служители и ръководители в община Велико Търново – добро общинско управление”. Сред тях са 36 кметове и кметски наместници, 150 служители от общинската администрация и 24 души на ръководни длъжности. Това отчете на кръгла маса ръководителят на проекта и секретар на Община Велико Търново Мина Илиева. „Постигнати са специфичните цели за повишаване на професионалната квалификация, ефективността на екипната изява и мотивацията на служителите, както и развитие на компетентностите на ръководителите от администрацията”, подчерта Илиева.
88 382 лв. е бюджетната рамка на проекта „Компетентни служители и ръководители в община Велико Търново – добро общинско управление”. 85 на сто от средствата са осигурени от ОП „Административен капацитет”, останалите 15% са от републиканския бюджет. В момента експерти разработва подобен проект, който ще бъде внесен в ОПАК до края на месец януари. „Включването на кметовете, кметските наместници, директорите на дирекции, началниците на отдели в следващо обучение ще доведе до изграждането на една модерна, компетентна, знаеща и можеща община, каквато е Великотърновската”, посочи Мина Илева.
 
 
Галя Бояджиева
 
 

Коментари (0)

Добави Коментар
Анти бот

Подобни новини

3585 великотърновци подкрепят децентрализацията на държавните институции
Добавено: 06.06.2012г. 

3585 жители на Велико Търново подкрепят стартиралия процес на децентрализация на държавните институции. Това сочат резултатите от подписката, организирана в старата столица преди седмица от инициативен комитет.

Даниел Панов : „Ако не можеш да печелиш доверие, не се любувай на напрежението!”
Добавено: 17.10.2012г. 

Във връзка с неверни, неточни, спекулативни и манипулативни твърдения, свързани с реализацията на проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново”, финансиран по ОП „Околна среда „ 2007-2013, Кметът на Община Велико Търново г-н Даниел Панов заявява следното : „Не отговаря на истината твърдението, че улиците на град Велико Търново ще бъдат разкопавани два пъти в рамките на проекта за рехабилитация на ВиК мрежата. Тази теза може да е политически популярна и популистки