Валутни курсове

1 EURO = 1.95583 BGN
1 USD = 1.76264 BGN
1 GBP = 2.75391 BGN
186 общински служители са обучавани по европейски проект

186 общински служители са обучавани по европейски проект

Добавена: 23.01.2014г.186 от общо 270 служители във великотърновската общинска администрация са обучени по проект „Компетентни служители и ръководители в община Велико Търново – добро общинско управление”. Сред тях са 36 кметове и кметски наместници, 150 служители от общинската администрация и 24 души на ръководни длъжности. Това отчете на кръгла маса ръководителят на проекта и секретар на Община Велико Търново Мина Илиева. „Постигнати са специфичните цели за повишаване на професионалната квалификация, ефективността на екипната изява и мотивацията на служителите, както и развитие на компетентностите на ръководителите от администрацията”, подчерта Илиева.
88 382 лв. е бюджетната рамка на проекта „Компетентни служители и ръководители в община Велико Търново – добро общинско управление”. 85 на сто от средствата са осигурени от ОП „Административен капацитет”, останалите 15% са от републиканския бюджет. В момента експерти разработва подобен проект, който ще бъде внесен в ОПАК до края на месец януари. „Включването на кметовете, кметските наместници, директорите на дирекции, началниците на отдели в следващо обучение ще доведе до изграждането на една модерна, компетентна, знаеща и можеща община, каквато е Великотърновската”, посочи Мина Илева.
 
 
Галя Бояджиева
 
 

Коментари (0)

Добави Коментар
Анти бот

Подобни новини

20 компютъра и парични средства дариха на Областната дирекция на МВР
Добавено: 11.11.2010г. 

20 компютъра получи днес Областната дирекция на МВР във Велико Търново. Техниката е закупена с дарения по съвместния проект на Дарителско сдружение “Св. Иван Рилски” в Балван, Сдружението на кметовете и кметските наместници “Янтра 2001” и Областната дирекция на полицията.

Даниел Панов постигна споразумение с НИНКН за по-оперативна работа по ремонти и реставрации в старата градска част
Добавено: 24.04.2013г. 

Работна среща проведе кметът на община Велико Търново Даниел Панов с арх. Виктор Попов – директор на дирекция „Експертна и методическа дейност” на Национален институт за недвижимо културно наследство /НИНКН/. В срещата участваха главният архитект на общината Николай Малаков, арх. Донка Колева – началник отдел „Културно историческо наследство” и водещи великотърновски архитекти.