Валутни курсове

1 EURO = 1.95583 BGN
1 USD = 1.59542 BGN
1 GBP = 2.49182 BGN
186 общински служители са обучавани по европейски проект

186 общински служители са обучавани по европейски проект

Добавена: 23.01.2014г.186 от общо 270 служители във великотърновската общинска администрация са обучени по проект „Компетентни служители и ръководители в община Велико Търново – добро общинско управление”. Сред тях са 36 кметове и кметски наместници, 150 служители от общинската администрация и 24 души на ръководни длъжности. Това отчете на кръгла маса ръководителят на проекта и секретар на Община Велико Търново Мина Илиева. „Постигнати са специфичните цели за повишаване на професионалната квалификация, ефективността на екипната изява и мотивацията на служителите, както и развитие на компетентностите на ръководителите от администрацията”, подчерта Илиева.
88 382 лв. е бюджетната рамка на проекта „Компетентни служители и ръководители в община Велико Търново – добро общинско управление”. 85 на сто от средствата са осигурени от ОП „Административен капацитет”, останалите 15% са от републиканския бюджет. В момента експерти разработва подобен проект, който ще бъде внесен в ОПАК до края на месец януари. „Включването на кметовете, кметските наместници, директорите на дирекции, началниците на отдели в следващо обучение ще доведе до изграждането на една модерна, компетентна, знаеща и можеща община, каквато е Великотърновската”, посочи Мина Илева.
 
 
Галя Бояджиева
 
 

Коментари (0)

Добави Коментар
Анти бот

Подобни новини

Пет язовира са потенциално опасни в община Велико Търново
Добавено: 11.11.2014г. 

Пет от общо значимите 19 язовира в община Велико Търново са потенциално опасни, сочи оценката на експерти, проверили състоянието на хидротехническите съоръжения. Това са „Мотела”, „Вятъра”, „Баханица”, „Беляковец” и „Бинев дол”. В предаварийно положение са язовирите „Акердере” /Ново село/, „Тъмни лъг” /Дебелец/, „Долните лозя” /Емен/, „Абила /Балван/, „Даровец” /Килифарево/ и микроязовир „Шабарка” /Пчелище/. Аварийно е експлоатационното и техническото състояние на

Няма неприети деца в детските градини на общината, догодина разкриват още две групи
Добавено: 13.09.2012г. 

9 880 деца са посещавали детските градини в община Велико Търново през първото полугодие, съобщават от общината. В старата столица детските градини са 13 на брой, в които децата са разделени на 66 групи. Заведенията в общинските населени места са 10 с 16 групи. Съгласно Наредба № 7 от 29.12.2000 год. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в