Валутни курсове

1 EURO = 1.95583 BGN
1 USD = 1.53254 BGN
1 GBP = 2.47573 BGN
186 общински служители са обучавани по европейски проект

186 общински служители са обучавани по европейски проект

Добавена: 23.01.2014г.186 от общо 270 служители във великотърновската общинска администрация са обучени по проект „Компетентни служители и ръководители в община Велико Търново – добро общинско управление”. Сред тях са 36 кметове и кметски наместници, 150 служители от общинската администрация и 24 души на ръководни длъжности. Това отчете на кръгла маса ръководителят на проекта и секретар на Община Велико Търново Мина Илиева. „Постигнати са специфичните цели за повишаване на професионалната квалификация, ефективността на екипната изява и мотивацията на служителите, както и развитие на компетентностите на ръководителите от администрацията”, подчерта Илиева.
88 382 лв. е бюджетната рамка на проекта „Компетентни служители и ръководители в община Велико Търново – добро общинско управление”. 85 на сто от средствата са осигурени от ОП „Административен капацитет”, останалите 15% са от републиканския бюджет. В момента експерти разработва подобен проект, който ще бъде внесен в ОПАК до края на месец януари. „Включването на кметовете, кметските наместници, директорите на дирекции, началниците на отдели в следващо обучение ще доведе до изграждането на една модерна, компетентна, знаеща и можеща община, каквато е Великотърновската”, посочи Мина Илева.
 
 
Галя Бояджиева
 
 

Коментари (0)

Добави Коментар
Анти бот

Подобни новини

Общината разкрива нов отдел за управление и стопанисване на горите
Добавено: 14.06.2011г. 

Да бъде създадено ново структурно звено за управление и стопанисване на земеделските и горски територии към общинската администрация, предлага кметът д-р Румен Рашев. Предложението е внесено в Общинския съвет и бе разгледано на зеседание на постоянната комисия „Земеделие, гори и опазване на околната среда”.

Със 116 хиляди лева ремонтират църквата в Хотница
Добавено: 16.10.2013г. 

116 000 лева получи Хотница за възстановяване на църквата „Св. Ирина” в селото. Средствата са отпуснати по проект от Междуведомствената комисия по бедствия и аварии. Ремонтните дейности вече са започнати, информира кметският наместник Десислав Йорданов. Той уточни, че рехабилитацията на храма включва ремонт на вътрешни стени, цялостен ремонт на покрива, окачен таван, дренажи, улуци, външно измазване на храма и изграждане на нов под.