Валутни курсове

1 EURO = 1.95583 BGN
1 USD = 1.7824 BGN
1 GBP = 2.78311 BGN
186 общински служители са обучавани по европейски проект

186 общински служители са обучавани по европейски проект

Добавена: 23.01.2014г.186 от общо 270 служители във великотърновската общинска администрация са обучени по проект „Компетентни служители и ръководители в община Велико Търново – добро общинско управление”. Сред тях са 36 кметове и кметски наместници, 150 служители от общинската администрация и 24 души на ръководни длъжности. Това отчете на кръгла маса ръководителят на проекта и секретар на Община Велико Търново Мина Илиева. „Постигнати са специфичните цели за повишаване на професионалната квалификация, ефективността на екипната изява и мотивацията на служителите, както и развитие на компетентностите на ръководителите от администрацията”, подчерта Илиева.
88 382 лв. е бюджетната рамка на проекта „Компетентни служители и ръководители в община Велико Търново – добро общинско управление”. 85 на сто от средствата са осигурени от ОП „Административен капацитет”, останалите 15% са от републиканския бюджет. В момента експерти разработва подобен проект, който ще бъде внесен в ОПАК до края на месец януари. „Включването на кметовете, кметските наместници, директорите на дирекции, началниците на отдели в следващо обучение ще доведе до изграждането на една модерна, компетентна, знаеща и можеща община, каквато е Великотърновската”, посочи Мина Илева.
 
 
Галя Бояджиева
 
 

Коментари (0)

Добави Коментар
Анти бот

Подобни новини

Приключиха дейностите по проект „Повишаване качеството на живот чрез подобряване на физическата среда на територията на община Велико Търново”
Добавено: 02.04.2012г. 

Приключиха строително-ремонтните дейности по проект „Повишаване на качеството на живот чрез подобряване на физическата среда на територията на община Велико Търново”. Изпълнението на обектите е прието от комисия на РДНСК в края на миналата седмица, съобщи директорът на дирекция „Европейска интеграция, фондове и програмиране” Мариела Цонева.

Въвеждат енергийна ефективност в Дома за стари хора, ЦДГ „Соня” и ЦДГ „Ивайло”
Добавено: 13.12.2014г. 

Община Велико Търново ще кандидатства с проект за енергийна ефективност за три сгради - Дома за стари хора „Венета Ботева”, ЦДГ „Соня” и ЦДГ „Ивайло”. Минималният размер на безвъзмездната помощ за един проект по програма „Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и