Валутни курсове

1 EURO = 1.95583 BGN
1 USD = 1.84304 BGN
1 GBP = 2.78291 BGN
186 общински служители са обучавани по европейски проект

186 общински служители са обучавани по европейски проект

Добавена: 23.01.2014г.186 от общо 270 служители във великотърновската общинска администрация са обучени по проект „Компетентни служители и ръководители в община Велико Търново – добро общинско управление”. Сред тях са 36 кметове и кметски наместници, 150 служители от общинската администрация и 24 души на ръководни длъжности. Това отчете на кръгла маса ръководителят на проекта и секретар на Община Велико Търново Мина Илиева. „Постигнати са специфичните цели за повишаване на професионалната квалификация, ефективността на екипната изява и мотивацията на служителите, както и развитие на компетентностите на ръководителите от администрацията”, подчерта Илиева.
88 382 лв. е бюджетната рамка на проекта „Компетентни служители и ръководители в община Велико Търново – добро общинско управление”. 85 на сто от средствата са осигурени от ОП „Административен капацитет”, останалите 15% са от републиканския бюджет. В момента експерти разработва подобен проект, който ще бъде внесен в ОПАК до края на месец януари. „Включването на кметовете, кметските наместници, директорите на дирекции, началниците на отдели в следващо обучение ще доведе до изграждането на една модерна, компетентна, знаеща и можеща община, каквато е Великотърновската”, посочи Мина Илева.
 
 
Галя Бояджиева
 
 

Коментари (0)

Добави Коментар
Анти бот

Подобни новини

Заместник - кметът Снежана Данева участва в кръгла маса против дискриминацията
Добавено: 05.11.2013г. 

Заместник - кметът на Община Велико Търново Снежана Данева взе участие в кръгла маса на тема „Защита от дискриминация на работното място и на пазара на труда”. Форумът е част от изпълнявания от Конфедерацията на труда „Подкрепа” проект „Подкрепа за достоен труд” в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”.

Водният проект затваря ул. Рафаел Михайлов” до 31 юли
Добавено: 28.05.2013г. 

Във връзка с дейностите по проект „Изграждане на водопровод и канализация на централна градска част град Велико Търново”, по проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново” по Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013г.”, съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие и от Кохезионния фонд на Европейската общност”