Контакти

гр. Велико Търново, ул. „Христо Ботев“ 14, ет 4,

тел. 062 / 601120, E-mail : radio_vt@abv.bg

Севдалина Вълковска – управител

СЧЕТОВОДСТВО И КАСА – 062 / 601120

Дияна Симеонова – главен счетоводител, 0886 111097,  Мая Сукова – каса, 0886110545

ЖУРНАЛИСТИ – тел. 062 / 62 05 19, тел./факс – 062/ 62 81 41, 0886 412074

Мария Христова – 0885 729259, Галина Бояджиева – 0882 029175, Даниела Лазарова  – 0882 029725, Павла Стефанова, Кремена Крумова, Пламена Димова, Гергана Нинова

 

ТЕХНИЧЕСКИ ОТДЕЛ – 062 / 62 81 41062 / 62 81 41

Тодор Кънчев – 0886 411674
Димитър Димитров – 0886 110638
Димитър Лефтеров – 0882 029731

ОП Общинско кабелно радио Велико Търново

Адрес: гр. В. Търново, ул. Христо Ботев № 14, ет 4
МОЛ: Севдалина Вълковска
Ид. номер по ДДС BG000133634
EИК/Булстат 0001336340501
Банка – Общинска банка АД клон Велико Търново
BIC cod – SOMBBGSF
IBAN – BG68SOMB91303137630100

За плащане на радиоточки – Основание: Годишна цена услуга радиоточка , период 01/01/2023-31/12/2023, ЕГН и трите имена на абоната

Полезни връзки:
Съвет за електронни медии:
Адрес: гр. София, бул. „Шипченски проход“ 69
Тел: 02/ 970881002/ 9708810
Факс: 02/ 9733769
E-mail: office@cem.bg