Образование

IX Етърски ученически гвардейски отряд ще отбележи Деня на храбростта

Утре, 5 май, IX Етърски ученически гвардейски отряд при Професионална гимназия по туризъм „Д-р Васил Берон“ ще отбележи тържествено предстоящия Ден на храбростта.  От 13.00 часа в сградата на гимназията ще бъде открит кът на ученическия гвардейски отряд. Между 13.30 и 14 часа ученици, учители и гости на събитието ще преминат тържествено по бул. „Васил Левски“ до площад „Майка България“.

От 14.00 часа пред паметник „Майка България“ ще бъде отдадена почит на героите от славния 18 Етърски полк, а завършващите ученици, членове на IX Eтърски ученически гвардейски отряд, ще се простят със знамето на отряда. Ще бъде изпълнена церемония по предаване и приемане знамето и командването на ученическия отряд. Честването ще завърши с тържествен марш, командван от новия командир на отряда.