Образование

IV ученически конкурс “Пространство и време”

IV Ученически конкурс на тема  „Пространство и време” организират Академията за лидери  и Ателие „История и памет” при Историческия факултет на Великотърновския университет.

В конкурса могат да участват ученици от гимназиалната образователна степен от всички видове училища, които са на възраст между 15 и 19 години. Те се съревновават в две възрастови групи –  ІХ–Х и ХІ (ХІІ) клас.
Участието в конкурса е индивидуално или групово. Индивидуално участие се изисква за учениците, които през настоящата учебна година завършват училище. За учениците от ІХ–Х клас се допускат и групови разработки.

Конкурсните материали могат да бъдат във формат писмени /историческо/географско есе, реферат/, визуални /постер, мултимедийна презентация/ и електронни /блог на тема „Споделено за географията”/.

Крайният срок за предаването на материалите е 1 декември. Резултатите от предварителната селекция ще бъдат обявени на 8 декември, а публичната защита ще се състои на 14 и 15 декември.

Всички участници в конкурса, които са отличени от журито, получават книги и специална ГРАМОТА на Историческия факултет.
На учениците от ХІ (ХІІ) клас, получили оценка над „Много добър 4.50“, се предоставя възможност да се запишат за студенти в избрана от тях специалност на Историческия факултет.
На участника, получил най-висока оценка по скалата „Отличен 5.50–6.00“, кандидатстудентската такса (40 лв.) се поема от ръководството на факултета.