Образование

IV Международна научна конференция „Медии и комуникации на 21. век“ ще се проведе във ВТУ

На 8 и 9 ноември във Великотърновския университет ще се проведе IV Международна научна конференция „Медии и комуникации на 21. век“. Организатор на форума е катедра „Журналистика и връзки с обществеността“ към Филологическия факултет. Темата на тазгодишното издание на конференцията е „Журналистика и PR – модели на взаимодействие“. Официалното откриване е на 8 ноември в 11 ч. в зала „Европа“ на Великотърновския университет.

Участие в научния форум са заявили учени от Полша, Сърбия, Германия, Македония и др. Сред лекторите са имената на уважавани специалисти по комуникации от Софийския университет, ВТУ, УНСС, НБУ и др. Темите на докладите са фокусирани върху различните измерения на отношенията между журналистика и пиар, предизвикателствата и проблемите пред двете сфери.

Международната научна конференция „Медии и комуникации на 21. век“, организирана от катедра „Журналистика и връзки с обществеността“ при Филологическия факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“, се провежда всяка година. Конференцията предоставя възможност на учени, преподаватели от различни университети, журналисти, практици и експерти да представят своите тези, наблюдения и резултати от научни изследвания по проблеми от теорията и практиката на журналистиката, медиите, пиара, рекламата, маркетинга и други сфери на масовите комуникации.

Четвъртото издание на академичния форум е отговор на задълбочаващия се изследователски интерес към развитието и взаимодействието на журналистиката и пиара в условията на мрежово общество и дигитална икономика.