Социални дейности

Нов регистър ще обединява информацията за хората с увреждания в България

С решение на Министерския съвет ще бъде одобрен план за интегрирано административно и социално обслужване на хората с увреждания и свързаните с тях услуги. Предвижда се изграждането на общ регистър за хората с увреждания, в който ще бъдат обобщени данни от НЗОК, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания и органите на медицинската […]

Социални дейности

Започват тематични проверки в Дневните центрове за хора с увреждания в цялата страна

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков е разпоредил на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане (АСП) да се извършат тематични проверки в Дневните центрове за деца и младежи с увреждания и в Дневните центрове за пълнолетни лица с увреждания. Проверките ще обхванат и Центровете за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ). Контролът ще […]

Социални дейности

Месечна помощ за деца без право на наследствена пенсия предвижда правителството

Нов вид месечна помощ за деца без право на наследствена пенсия от починал родител предвижда законопроектът за промени в Закона за семейни помощи за деца, който беше одобрен от правителството. Предлаганите промени отговарят на потребността за специална защита и подкрепа на децата, които не се отглеждат от двамата си родители поради смърт в семейството. Новата […]

Социални дейности

Доброволчеството – мисия възможна с Младежка банка

Близо 20 организирани мероприятия за две години. Много доброволци и верни приятели. Такава е равносметката на Ваня Димитрова, ментор в Младежка банка – Велико Търново и преподавател във ВТУ. Много са реализираните идеи – състезание по стрийт фитнес, турнир по волейбол, футбол на малки врати, зумба парти, проект към фондация, насочен срещу намаляване на агресията […]

Социални дейности

„Синьо сърце” поднесоха в центъра на Велико Търново

С кампанията „Синьо сърце”, международния ден за борба с трафика на хора, пред сградата на общината днес отбелязаха местните комисии за борба с трафика на хора и противообществените прояви на непълнолетни, към които се присъединиха и деца-доброволци от центъра за работа с деца и младежи в Арбанаси. Те раздадоха десетки брошури и информационни материали за […]

Социални дейности

Терапевтичен стол дариха на Дневния център за деца с увреждания

Терапевтичен стол дари фирмата Tax back на Дневния център за деца с увреждания в старата столица. За новата придобивка, пред микрофона на Общинското радио разказва ръководителят на социалната услуга Светлана Хаджийска. „Ние много отдавна работим с тази фирма, непрекъснато правят дарения. В последните пет години работим постоянно заедно, винаги са се отзовавали, заплащали са обучения […]

Социални дейности

По три допълнителни модула се обучават децата в ЦСРИ

По пилотен проект работи това лято екипът на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи във Велико Търново.  Той всъщност е по идея на самото ръководство, с цел подобряване качеството на работа с потребителите на услугата. Предоставянето на групова работа с тях е от две години, в две отделни групи. Едната е свързана […]

Община Социални дейности

Местният парламент във Велико Търново заседава извънредно

Извънредна сесия проведе днес от 17.30 часа Великотърновският общински съвет. Насрочването й се наложи, заради кандидатстване на Община Велико Търново по два социални проекта. По картата за услуги, определени по Плана за изпълнение на националната стратегия за дългосрочна грижа ще бъдат разкрити четири центъра за грижа за лица с умствена изостаналост в Церова кория. За […]

Община Социални дейности

Разкриват нов ЦНСТ за пълнолетни лица с умствена изостаналост

Местният парламент във Велико Търново трябва да разгледа предложението на Общината за промяна вида на „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания” на ул. „Никола Габровски” 49 в старата столица – източно крило, в „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост”. Това е предвидено за редовното заседание […]

Община Социални дейности

Разкриват Център за социална рехабилитация и интеграция като нова услуга в общността

   Да бъде разкрита нова услуга в общността – Център за социална рехабилитация и интеграция с капацитет 30 места одобриха съветниците на здравната комисия към местния парламент във Велико Търново. Той бе създаден по проект на бул. „България” 24 в старата столица. След изтичането му, вече се гарантира и устойчивост на неговата работа от 1 […]