Община Социални дейности

Румънски експерти посетиха социални центрове в община Велико Търново

В рамките на два дни представители на Генерална дирекция за социално подпомагане и закрила на детето в Област Телеорман, Румъния и Николай Цолов – председател на Свободен младежки център – Видин, гостуваха във Велико Търново. Те бяха посрещнати от директора на общинската дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ Росица Димитрова и заедно с управители на социални […]

Социални дейности

Велико Търново е сред областите с най-добре развита приемна грижа

Със 70 лева от началото на т.г. се увеличава основното възнаграждение на служителите от областните екипи по приемна грижа, работещи по проекта „Приеми ме 2015“. Във връзка с увеличения размер на минималната работна заплата по-голямо възнаграждение ще получават и приемните семейства с действащи договори.  Според анализ на Националния екип за организация и управление на проекта […]

Социални дейности

Добротворци с поредна кампания в помощ на бездомни и самотни възрастни хора

Благотворителна кампания „Имам нужда от теб” започва във Велико Търново и Горна Оряховица. Кампанията е в помощ на бездомни и самотни възрастни хора, като ще се събират трайни и пакетирани хранителни продукти – консерви, сладки, вафли, сухи супи, чай, трайни колбаси. Пунктовете, на които желаещите мога да предадат дарения, са : Православен център „Проф. Тотю […]

Социални дейности

Всеки трети пенсионер у нас е бил в риск от бедност, според анализ на Евростат

Около 32% от българските пенсионери са били изложени на риск от бедност, показват данни от анализ на Евростат за дела на пенсионерите, изложени на риск от бедност в страните на Европейския съюз през 2017 г. Средният показател за ЕС е бил 14% или приблизително 1 на 7 пенсионери в страните от ЕС е живял в […]

Социални дейности

44 323 безплатни годишни е-винетки са вече издадени на хора с увреждания

44 323 са издадените до момента безплатни електронни винетки на хора с увреждания. Към същата дата са подадени 63 824 заявления за получаване на безплатен стикер. Дирекциите „Социално подпомагане“ обработват и одобряват документите в 7-дневен срок от подаването им, след което ги предоставя по електронен път чрез защитен канал на Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ). В […]

Социални дейности

Детската самота, бедността и късното раждане са новите социални проблеми у нас

Детската самота се превръща в нов социален проблем. Това е един от изводите в Проекта на Национална стратегия за детето 2019-2030 г. публикувана на интернет страницата на Министерски съвет, сектор Портал за обществени консултации. Този феномен се дължи преди всичко на трудовата миграция на родителите. Трансформациите в традиционните семейни отношения ограничават възможностите за нейното компенсиране, […]

Социални дейности

Над 25 500 души ще получават услугите „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ и през 2019 г.

Със Закона за държавния бюджет на Република България за 2019 г. е осигурено предоставянето на социалните услуги „Личен асистент“, „Социален асистент“ и „Домашен помощник“ със средства от държавния бюджет. По този начин се гарантира  устойчивост при предоставянето на услугите в домашна среда на територията на цялата страна. В изпълнение на чл. 19 от Постановлението на Министерския […]

Социални дейности

Започна приемът на заявления за отпускане на месечна помощ за дете без право на наследствена пенсия

Агенцията за социално подпомагане (АСП) приема заявления-декларации за предоставяне на месечна помощ за дете без право на наследствена пенсия от починал родител по реда на чл. 8е от Закона за семейни помощи за деца (ЗСПД).   Заявленията  се подават в дирекциите „Социално подпомагане“ (ДСП) в цялата страна по настоящ адрес на лицето. Помощта ще може да се […]

Социални дейности

Важни новости от 1 януари 2019 г. за хората с увреждания

От 01.01.2019 отпуснатата до 31.12.2014 г. социална пенсия за инвалидност, в размер 25 на сто и получавана като втора пенсия, се прекратява служебно на основание чл. 96, ал. 1, т. 4 от Кодекса за социално осигуряване. Всички лица, които са получавали такъв вид пенсия и месечна добавка за социална интеграция от дирекция “Социално подпомагане”, ще […]

Социални дейности

На 31 декември НОИ ще приема заявления за преизчисляване на пенсии

Националният осигурителен институт (НОИ) информира, че поради техническо пренастройване на информационните системи на 31.12.2018 г. заявления за преизчисляване на пенсиите за осигурителен стаж и възраст без намаление на индивидуалния коефициент (УП-25) и заявления за прехвърляне на средствата от индивидуалните партиди на лицата в универсален пенсионен фонд към фонд „Пенсии“/фонд „Пенсии за лицата по чл. 69“ […]