Социални дейности

„Синьо сърце” поднесоха в центъра на Велико Търново

С кампанията „Синьо сърце”, международния ден за борба с трафика на хора, пред сградата на общината днес отбелязаха местните комисии за борба с трафика на хора и противообществените прояви на непълнолетни, към които се присъединиха и деца-доброволци от центъра за работа с деца и младежи в Арбанаси. Те раздадоха десетки брошури и информационни материали за […]

Социални дейности

Терапевтичен стол дариха на Дневния център за деца с увреждания

Терапевтичен стол дари фирмата Tax back на Дневния център за деца с увреждания в старата столица. За новата придобивка, пред микрофона на Общинското радио разказва ръководителят на социалната услуга Светлана Хаджийска. „Ние много отдавна работим с тази фирма, непрекъснато правят дарения. В последните пет години работим постоянно заедно, винаги са се отзовавали, заплащали са обучения […]

Социални дейности

По три допълнителни модула се обучават децата в ЦСРИ

По пилотен проект работи това лято екипът на Центъра за социална рехабилитация и интеграция за деца и младежи във Велико Търново.  Той всъщност е по идея на самото ръководство, с цел подобряване качеството на работа с потребителите на услугата. Предоставянето на групова работа с тях е от две години, в две отделни групи. Едната е свързана […]

Община Социални дейности

Местният парламент във Велико Търново заседава извънредно

Извънредна сесия проведе днес от 17.30 часа Великотърновският общински съвет. Насрочването й се наложи, заради кандидатстване на Община Велико Търново по два социални проекта. По картата за услуги, определени по Плана за изпълнение на националната стратегия за дългосрочна грижа ще бъдат разкрити четири центъра за грижа за лица с умствена изостаналост в Церова кория. За […]

Община Социални дейности

Разкриват нов ЦНСТ за пълнолетни лица с умствена изостаналост

Местният парламент във Велико Търново трябва да разгледа предложението на Общината за промяна вида на „Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждания” на ул. „Никола Габровски” 49 в старата столица – източно крило, в „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с умствена изостаналост”. Това е предвидено за редовното заседание […]

Община Социални дейности

Разкриват Център за социална рехабилитация и интеграция като нова услуга в общността

   Да бъде разкрита нова услуга в общността – Център за социална рехабилитация и интеграция с капацитет 30 места одобриха съветниците на здравната комисия към местния парламент във Велико Търново. Той бе създаден по проект на бул. „България” 24 в старата столица. След изтичането му, вече се гарантира и устойчивост на неговата работа от 1 […]

Община Социални дейности

„Общностен център за деца и семейства” продължава дейността си

Устойчивост от 1 януари 2019 година на „Общностен център за деца и семейства” с капацитет 48 места одобриха на свое заседание общинските съветници от здравната комисия към Великотърновския общински съвет. Той развива своята дейност в бившия Общински детски комплекс на бул. „България” 24. Помещенията бяха ремонтирани и оборудвани по проекта „Инвестиция в ранно детство – […]

Денят Социални дейности

Проведе се обществено обсъждане на проект на Концепция на Закона за социалните услуги

В Областна администрация – Велико Търново се проведе обсъждане на областно ниво на Проект на Концепция на Закон за социалните услуги. На обсъждането присъстваха  ръководители на областно и общинско равнище на социалното подпомагане, ръководителят на регионалното управление на образованието, експерти, представители на общинските администрации и на неправителствените организации, ангажирани в социалната сфера. Проф. д-р Любомира […]

Социални дейности

365 дни отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст

Правителството прие промени в Наредбата за работното време, почивките и отпуските, с които се регламентира ползването на 365 дни отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст. Новият вид отпуск беше въведен с изменения в Кодекса на труда, които влизат в сила на 1.07.2018 г. С промените в наредбата се уреждат редът и условията на […]

Социални дейности

Спряха помощите на двама при повторен отказ за обществено полезна дейност

   21 безработни в трудоспособна възраст от областта с месечна помощ по чл. 9, които не са включени в програмите за заетост, са отказали през първото тримесечие да полагат общественополезен труд. Според Закона за социално подпомагане той е задължителен за срок от 14 дни по 4 часа дневно по организирани от общинските администрации програми за […]