Социални дейности

Агенцията за закрила на детето връчва знак „Аз гарантирам щастливо детство“

Държавната агенция за закрила на детето (ДАЗД) ще връчва отличителен знак „Аз гарантирам щастливо детство“. Той ще се присъжда ежегодно като признание за гарантиране на правата на детето. За отличието могат да кандидатстват или да бъдат номинирани общини, юридически лица, неправителствени организации, граждански организации, доставчици на социални и универсални услуги за деца. Три са категориите, […]

Социални дейности

Десетки чакат за домовете за възрастни в Балван и Велико Търново

Нуждата от резидентни социални услуги за възрастни хора продължава да съществува, коментира Росица Димитрова – директор на дирекция „Социални дейности и здравеопазване” в Община Велико Търново. В момента за настаняване в дома за стари хора във Велико Търново чакат около 130 души. Тук може да се ремонтират помещения по проект „Красива България” и капацитетът да […]

Община Социални дейности

Комплекс за социални услуги за деца прави Община Велико Търново

Комплекс за социални услуги за деца изгражда Община Велико Търново в старата столица. Проектът е с продължителност 24 месеца и се реализира по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 година. Дейностите се финансират от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет.  Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 820 хиляди лева, сподели днес […]

Социални дейности

До края на октомври приемат заявление за целева помощ за отопление

    374 лева ще получат като целева помощ за отопление в продължение на пет месеца правоимащите социално слаби през зимния сезон. Месечното подпомагане е в размер на 74.83 лева. Право на помощта имат лица и семейства, чийто средномесечен доход за предходните 6 месеца преди подаване на молбата е по-нисък или равен на диференциран минимален доход […]

Социални дейности

Приемат заявления за помощ за първокласник до 15 октомври

1057 заявления декларации за получаване на целева помощ за първокласници са подадени до момента в областта. Издадените заповеди за отпускане на сумата от 250 лева са 970, информира Ивайло Деев – юрисконсулт на Регионалната дирекция за социално подпомагане във Велико Търново. Той припомни, че право на подпомагане имат семейства, чиито деца са записани за първи […]

Социални дейности

НОИ организира консултации с немски експерти

От 18 до 20 септември 2018 г. Националният осигурителен институт (НОИ) ще е домакин на традиционните българо-германски консултационни дни. За първи път инициативата ще се проведе в едновременно в два български града – Русе и Велико Търново. В рамките на консултационните дни, четири експертни екипа от двете държави ще предоставят индивидуални консултации по конкретни случаи, […]

Социални дейности

Задължават пенсионните фондове да гарантират втора пенсия за старост

Пенсионните дружества гарантират изплащането на допълнителните пенсии за старост. Това предвиждат промените в Кодекса за социално осигуряване в частта за допълнителното задължителното пенсионно осигуряване и регламентиране фазата на изплащанe. Министър Бисер Петков представи промените. На практика дружествата гарантират, че пълният размер на натрупаните по партидите вноски да бъдат изплатени, като се задължават да създадат фонд, гарантиращ изплащането им. Правото на допълнителна пожизнена […]

Социални дейности

Нов регистър ще обединява информацията за хората с увреждания в България

С решение на Министерския съвет ще бъде одобрен план за интегрирано административно и социално обслужване на хората с увреждания и свързаните с тях услуги. Предвижда се изграждането на общ регистър за хората с увреждания, в който ще бъдат обобщени данни от НЗОК, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания и органите на медицинската […]

Социални дейности

Започват тематични проверки в Дневните центрове за хора с увреждания в цялата страна

Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков е разпоредил на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане (АСП) да се извършат тематични проверки в Дневните центрове за деца и младежи с увреждания и в Дневните центрове за пълнолетни лица с увреждания. Проверките ще обхванат и Центровете за социална рехабилитация и интеграция (ЦСРИ). Контролът ще […]

Социални дейности

Месечна помощ за деца без право на наследствена пенсия предвижда правителството

Нов вид месечна помощ за деца без право на наследствена пенсия от починал родител предвижда законопроектът за промени в Закона за семейни помощи за деца, който беше одобрен от правителството. Предлаганите промени отговарят на потребността за специална защита и подкрепа на децата, които не се отглеждат от двамата си родители поради смърт в семейството. Новата […]