Поминък

5 милиона лева се разпределят в помощ на оранжерийните производители

Управителният съвет на ДФ „Земеделие” разпредели 5 млн. лв. по схемата de minimis в помощ на българските оранжерийни производители при реализацията на произведените от тях пресни зеленчуци. Помощта е част от мерките, които се въвеждат от държавата като облекчения за земеделските стопани, заради пандемията от коронавирус (COVID-19). Финансовата подкрепа ще се предоставя на хранителни търговски […]

Поминък

Задължават търговските вериги да предлагат повече български стоки

Търговските вериги ще бъдат задължени да отделят повече място в магазините си за български стоки. Това стана ясно днес по време на брифинг, на който министърът на земеделието и храните Десислава Танева обяви, че законовият текст вече е предложен. По него в момента се правят корекции по получените становища, обясни тя. „Позицията на големите вериги […]

Поминък

Предоставят се 30 млн. лв. за краткосрочни кредити в сектор „Плодове и зеленчуци“

Управителният съвет на ДФ „Земеделие” отпусна 30 млн. лв. за краткосрочни кредити на производителите на плодове и зеленчуци полско и оранжерийно производство за реколта 2020 г. От тях 5 млн. лв. се разпределят в помощ на  оранжерийното производство. Решението има за цел да подпомогне българските производители на плодове и зеленчуци. То е съобразено и с […]

Поминък

КНСБ предлага увеличение на минималното обезщетение за безработица

КНСБ предлага нови мерки, насочени към конкретни групи, засегнати от кризата, които да влязат във втори социално-икономически пакет, каза президентът на Синдиката Пламен Димитров. От 2 години конфедерацията предлага да се увеличи минималното обезщетение за безработица, което е 9 лв. на ден и не съответства на записаното в закона – 60% от дохода, върху който се […]

Поминък

Общините трябва да осигурят организация за работата на фермерските пазари

Днес със своя заповед министърът на здравеопазването издаде нареждания във връзка с работата на кооперативните и фермерски пазари, за обработването на земеделските площи, за непрекъснатост на дейностите по отглеждане на селскостопански животни и производство на фуражи. Заповедта на здравния министър гласи: Всяка община да създаде организация за функционирането на кооперативните и фермерски пазари, като се […]

Поминък

Кампанията „Бъди войник“ продължава след края на извънредното положение

В отговор на запитвания от медии и граждани за информационната кампания „Бъди войник“ за популяризиране на военната професия, от Министерство на отбраната информират, към този момент нейното провеждане е отложено. След отмяна на извънредното положение и в съответствие с указанията на Националния оперативен щаб за прилагането на мерки за неразпространение на COVID-19, кампанията би трябвало […]

Икономика Поминък

Обединение „Бъдеще за туризма“ с мерки за спасяването на бранша

Временно отлагане на осигурителни плащания, гратисен период върху кредитите и лизингите, целеви финансов ресурс с цел гарантиране ликвидността и безвъзмездно финансиране на 80% от Фонд “Работна заплата”. Това са част от мерките, около които се обединиха представители на близо 300 неправителствени организации, физически и юридически лица в сферата на туризма и съпътстващите го сектори, които […]

Поминък

50% ръст на сигналите отчита Инспекцията по труда по време на извънредното положение

Близо 600 бр. сигнали от граждани са постъпили в Инспекцията по труда от 13.03.2020 г., когато беше обявено извънредното положение до момента. Това е ръст с почти 50% на сигналите, които обикновено се получават за идентичен период. Най-много от тях касаят заплащането на труда – около 1/3 от всички сигнали. Следват сигнали, свързани с прекратяване […]

Политика Поминък

Трудово-правна подкрепа на работници и работодатели от района осигурява ВМРО – Велико Търново

Екип за трудово-правна подкрепа за работодатели, работници и служители, имащи нужда от консултация, справка или защита при новите икономически условия, създаващи се от разрастването на кризата, породена от масовата пандемия, е сформиран от ВМРО-БНД Велико Търново. Нуждата от предоставянето на такава подкрепа е продиктувана от настъпващата икономическа криза, в дните на нарастващо прекратяване на дейност […]

Икономика Поминък

Банките имат 5 дни да предложат правила за мораториум върху кредитите

“На 3 април 2020 г. Управителният съвет на Българската народна банка прие решение, че ще спазва гласуваните в Европейския банков орган (ЕБО) Насоки относно законодателните и частните мораториуми върху плащания по кредити във връзка с COVID-19 (EBA/GL/2020/02), за което уведомихме ЕБО” се казва в позицията на БНБ. Насоките са публикувани на интернет страницата на ЕБО. […]