Икономика Поминък

4.5 млн. лв. преведе на дребни земеделски стопани Държавен Фонд „Земеделие“

Държавен Фонд „Земеделие“ преведе 4 512 536 лева на 4 176 кандидати по Схемата за дребни земеделски стопани, подали заявления за Кампания 2018, информираха от институцията. Заявяване за участие по схемата беше възможно единствено през референтната 2015 г., съгласно чл. 16 от Наредба 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите […]

Поминък

Животновъдите кандидатстват от 28 юни по схемата de minimis

От 28 юни до 15 юли 2019 г. ще продължи приемът на документи по схемата de minimis за земеделските стопани, отглеждащи крави, юници, биволи, овце – майки и кози – майки, одобрена с Решение на Управителния съвет на ДФ „Земеделие“ от 17.06.2019 г. Документи ще се подават лично или чрез упълномощено лице в областните дирекции […]

Поминък

Младите земеделски стопани получиха над 3,47 млн. лева за Кампания 2018

Държавен фонд „Земеделие“ изплати 3 476 695 лева на 4 137 фермери по Схемата за млади земеделски стопани (МЗС) за Кампания 2018 г. Изискванията за допустимост по схемата са определени в чл. 15 на Наредба 3 от 17.02.2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания. Допустими кандидати са млади земеделски стопани на възраст […]

Денят Поминък

По стар български обичай орисаха за берекет в Церова кория

Жътвата бе официално открита във великотърновското село Церова кория днес. За поредна година стартът й бе даден по стар български обичай – свещеник Сергий благослови за здраве и берекет, а след това със сърп бе ожънат сноп пшеница от земеделските масиви. Стопанинът е Георги Арабаджиев. Той отглежда 13 000 декара с пшеница, царевица, слънчоглед и ечемик. […]

Икономика Поминък

Биопроизводителите получиха още 9 млн. лева по мярка 11

Парите са преведени от ДФ „Земеделие“ по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. Плащане получиха 964 земеделски стопани с одобрени заявления по направление „Биологично растениевъдство““, „Биологично пчеларство“, „Биологично животновъдство”, както и тези които са заявили повече от едно от гореизброените направления от мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 за Кампания 2018. Ставките, […]

Любопитно Поминък

Нулева година за Фестивала на динята в с. Никюп

В началото на август се очаква да започне брането на дини във великотърновското село Никюп, известно с производството си на сладкия червен плод. На площ от 5 декара стопанинът на терена, председателят на местната земеделска кооперация Николай Николов, е засял традиционния американски сорт Кримсон. Добре познат с вкусовите си качества. „Намалихме ги площите. Селата обезлюдяват, […]

Поминък

106 727 земеделски стопани са подали заявления за Кампания 2019

Приключи приемът на заявления по схемите за директни плащания, преходна национална помощ и мерките от ПРСР, които са включени в общото заявление за подпомагане. Общо 65 474 са кандидатите по схемите и мерките за плащания на площ. Подадени са заявления за 3 914 610 хектара земя. По основната Схема за единно подпомагане на площ (СЕПП), […]

Поминък

От 3 юли започва приемът на документи за доилна техника

От 3-ти до 31-ви юли 2019 г. животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по схемата „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“. Документи ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ по място на осъществяване на дейността по проекта. По […]

Денят Поминък

Започна жътвата на ечемика

От засетите близо 67 250 декара /дка/в региона са прибрани 12 870 дка. Това е близо 20% реколтирани площи. Средният добив е 572 килограма от декар. Производството е над 7 360 тона. Добър добив, предвид агрометеорологичните условия, пояснява Пепа Стателова, експерт в Областна дирекция „Земеделие” във Велико Търново. Жътвата е трудна, заради всекидневните валежи, които […]

Поминък

Животновъдите ще получат 26,3 млн. лева de minimis

Ресурс от 26 300 000 лв. по помощта de minimis утвърди Управителният съвет на ДФ „Земеделие” за животновъдите, отглеждащи крави и юници, биволи, овце-майки и кози-майки. Така бюджетът на фонда, предвиден за „Държавни помощи“ се увеличава от 145 000 000 лв. на 171 300 000 лв. На подпомагане подлежат стопани, подали заявления за директни плащания […]