Поминък

Започна приемът по новата пчеларска програма

Държавен фонд „Земеделие” (ДФЗ) отваря от днес, 24 февруари, приема по новата Национална програма по пчеларство, която ще се прилага в тригодишния период до 2022 г. За тази година финансовият ресурс е 6 399 307 лева. Документи се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по постоянен адрес на физическото лице и по адресна регистрация […]

Денят Поминък

Ваксинират птиците в областта за сметка на техните собственици

Заседание на Областната комисия за борба с епизоотичните ситуации на територията на област Велико Търново се проведе днес в Областна администрация. Заседанието бе открито от заместник областния управител инж. Детелина Борисова. Директорът на Областната дирекция по безопасност на храните д-р Станимир Спасов запозна членовете на Комисията с актуалната ситуация в област Велико Търново относно заболяването […]

Поминък

От 5 март започва прием по мерки А, Б и Е от Пчеларската програма

От 5 до 18 март 2020 г. пчеларите могат да кандидатстват за подпомагане по мерки А, Б и Е от Национална програма по пчеларство (НПП) 2020-2022г. Документи за настоящата финансова година ще се приемат в централно управление на ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция. Приемът се осъществява съгласно заповед на изпълнителния директор на институцията, публикувана на […]

Политика Поминък

Ръст с 50% при зеленчукопроизводството и овощарството за последните 6 години

Брутната добавена стойност от аграрния сектор за област Велико Търново  за 2018 година е в размер на 134 млн. лева. Обработват се 227 000 хектара земеделска земя. Това са 5% от общата използваема в страната. Финансовите средства на цялата селскостопанска политика за периода 2014-2019 като държавни помощи, пазарни мерки и други е в размер на 658 […]

Поминък

Традиционно зарязаха в Килифарево

„Всяко добро дело започва с молитва и днес сме се събрали да порежем лозите и да почетем Трифон Зарезан. По килифаревски да си пожелаем –  от всяка пръчка кана и от всяка лоза бъчва вино. Както майката милва децата, така и стопанинът да се грижи за лозята. Амин. Хаирлия и берекетлия да е тази година. […]

Поминък

КНСБ: 2517 лева месечно са нужни на четиричленно семейство за нормален живот

За нормален живот на четиричленно домакинство (2 възрастни и 2 деца) са необходими 2517 лв. месечно, сочат данните за последното тримесечие на 2019 г. на Института за синдикални и социални изследвания към КНСБ. Това са парите, нужни за покриване на разходи за храна, поддържане на жилището, за здравеопазване, образование, транспорт, облекло и почивка. Издръжката на […]

Поминък

От 10 февруари стопаните заявяват помощ за зимни пръскания

От 10 февруари ДФ „Земеделие“ започва прием на заявления по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период”. Приемът ще продължи до 6 март. Ще се приемат заявления за закупуване на продукти за растителна защита и продукти […]

Политика Поминък

Отварят до две седмици новата пчеларска програма

На 24 февруари ДФ „Земеделие” отваря приемът по новата  Национална програма по пчеларство (НПП), която ще действа в периода 2020-2022 г. Документи за финансовата 2020 година ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по постоянен адрес на физическото лице и по адресна регистрация на юридическо лице. Приемът ще продължи до 9 март 2020 […]

Поминък

Започва прием на заявления за хуманно отношение към птиците

От  10 февруари в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ започва прием на заявления по схемата „Помощ за реализирането на доброволно поети ангажименти за хуманно отношение към птиците“, прилагана през 2020 година. Приемът ще продължи до 28 февруари. Изплащането на държавната помощ ще започне от 10 март 2020 г. Максималният годишен размер на финансовата подкрепа за […]

Поминък

Близо 13 000 безработни ще започнат работа по Националния план за действие по заетостта

Правителството прие Националния план за действие по заетостта за 2020 г. В него се предвижда 12 918 безработни да започнат работа по програми и мерки, а над 11 824 лица да бъдат включени в обучения, за да станат по-конкурентоспособни на пазара на труда. Предвидени са средства за обучение по ключови компетентности на 1 200 заети […]