Поминък

50% ръст на сигналите отчита Инспекцията по труда по време на извънредното положение

Близо 600 бр. сигнали от граждани са постъпили в Инспекцията по труда от 13.03.2020 г., когато беше обявено извънредното положение до момента. Това е ръст с почти 50% на сигналите, които обикновено се получават за идентичен период. Най-много от тях касаят заплащането на труда – около 1/3 от всички сигнали. Следват сигнали, свързани с прекратяване […]

Политика Поминък

Трудово-правна подкрепа на работници и работодатели от района осигурява ВМРО – Велико Търново

Екип за трудово-правна подкрепа за работодатели, работници и служители, имащи нужда от консултация, справка или защита при новите икономически условия, създаващи се от разрастването на кризата, породена от масовата пандемия, е сформиран от ВМРО-БНД Велико Търново. Нуждата от предоставянето на такава подкрепа е продиктувана от настъпващата икономическа криза, в дните на нарастващо прекратяване на дейност […]

Икономика Поминък

Банките имат 5 дни да предложат правила за мораториум върху кредитите

“На 3 април 2020 г. Управителният съвет на Българската народна банка прие решение, че ще спазва гласуваните в Европейския банков орган (ЕБО) Насоки относно законодателните и частните мораториуми върху плащания по кредити във връзка с COVID-19 (EBA/GL/2020/02), за което уведомихме ЕБО” се казва в позицията на БНБ. Насоките са публикувани на интернет страницата на ЕБО. […]

Поминък

Продължават плащанията за агроекология

Държавен фонд „Земеделие“ преведе 17 275 490 лв. по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 г. Подпомагане получиха 2 619 земеделски стопани. Изплатените средства са за Кампания 2019.  Плащане получиха кандидати с поети ангажименти по направления „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност“ (ВПС1), „Контрол на почвената ерозия“ и „Опазване на застрашени […]

Поминък

Подпомагат кланиците с 3,5 млн. лева, не се променят цените на агнешкото по Великден

Един различен Великден във всяко едно отношение ни очаква, прогнозира Симеон Караколев, съпредседател на Националната овцевъдна и козевъдна асоциация. Вече имаме индикации за вял интерес на пазара на български агнета, предлаганите от търговците цени са по ниски от тези през 2019 г. и прогнозите са за още по-голяма стагнация, както и за очакван внос на […]

Икономика Поминък

От днес работодателите могат да кандидатстват за компенсации по схемата „60/40“

От днес започва кандидатстването към Агенцията по заетостта за изплащане на компенсации на работодатели по схемата „60/40“ за запазване на работните места в предприятията, които са пряко засегнати от заповедта на министъра на здравеопазването, съобщиха от социалното министерство. Те са от секторите „Търговия на дребно“ (без търговия с автомобили и мотоциклети), „Сухопътен транспорт“, „Пътнически и […]

Политика Поминък

Определиха условията за изплащането на 60% компенсации на работници и служители

Министър-председателят Бойко Борисов и членовете на Министерския съвет проведоха чрез видеоконферентна връзка извънредно правителствено заседание. Правителството прие Постановление за определяне на условията и реда за изплащане на компенсации на работодатели с цел запазване на заетостта на работниците и служителите при извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г. Размерът на […]

Поминък

Нова електронна услуга предлага регистрация на търсещите работа лица

Нова електронна услуга за регистрация на търсещите работа лица предлагат Агенцията по заетостта и Държавна агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ). Тя е достъпна на Единния портал за достъп до електронни административни услуги на ДАЕУ, раздел „Социални дейности“/„Безработица и насърчаване на заетостта“, на следния линк, заедно с подробна информация за ползването ѝ. Новата услуга допълва съществуващите възможности за […]

Поминък

НОИ открива гореща линия за въпроси относно осигурителните права при безработица

Националният осигурителен институт (НОИ) открива временна гореща телефонна линия за въпроси, свързани с отпускането и изплащането на обезщетения за безработица. На номер 02 926 19 96 осигурените лица ще могат да отправят запитвания относно действащото в у нас законодателство, актуалните промени в нормативната уредба и техните осигурителни права при безработица. На тяхно разположение ще са експерти от […]

Поминък

Съвети от НОКА за овцевъди и козевъди по време на COVID – 19

На 13 март държавата обяви Извънредното положение, затегнаха мерките за движение и ограничиха социалните контакти между хората по време на опаснотта от зараза с COVID-19. Много бизнеси прекратиха дейност, други смениха модела от стационарен в дистанционен, и тук идва въпроса какво да наравят нашите фермери, които произвеждат жива стока? За животните няма епидемия, няма органичаване […]