Икономика

Променен е Законът за обществените поръчки

Правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, с който се прави прецизиране на разпоредби, свързани с поетапното въвеждане на електронно възлагане на обществените поръчки, като се отразяват спецификите на процеса чрез централизираната национална платформа и се осигуряват нормативни предпоставки за нейното използване. С промените новият Регистър на обществените […]

Икономика

С 30% по-евтини са електронните услуги на кадастъра

Предоставяните от Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) услуги, които гражданите заявяват и получават електронно, са с 30% по-евтини от документите на хартиен носител, съобщават от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Например, едни от най-често търсените – издаването на скица на имот или схема на самостоятелен обект на хартия струват 20 лв., а заявените и […]

Икономика

363 лв. ще е линията на бедност за страната през 2020 г.

Правителството определи линията на бедност за 2020 г. Размерът й ще е 363 лв. – с 15 лв. по-висок в сравнение 2019 г. Сумата е определена в съответствие е Методиката за определяне на линията на бедност за страната. Размерът се изчислява на база линията на бедност определена от изследването „Статистика на доходите и условията на […]

Икономика

КЗП ще ограничава достъпа до онлайн интерфейс на търговци, нарушили закона

Правителството прие Решение за одобряване на проекта на Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите (ЗИД на ЗЗП). Чрез проекта се създава правна рамка за прилагане на разпоредбите на Регламент (ЕС) 2017/2394 и съдържа някои от следните характеристики: определя компетентните органи за прилагане на законодателството за защита на потребителите, а Комисията […]

Икономика

Работодатели изплащат 229 029 лева след намесата на Инспекцията по труда

229 029 лева е размерът на изплатените трудови възнаграждения през деветмесечието в региона след намесата на Областната инспекция по труда във Велико Търново. Констатираната от контролните органи сума за периода е била на обща стойност 264 665 лева, коментира инж. Невена Стефанова – директор на Инспекцията. От януари до септември включително са извършени 252 последващи проверки във […]

Икономика

1548 души са били на борсата през септември в общините Велико Търново, Елена и Златарица

Трима са се конкурирали за едно работно място през септември. Толкова са били и в предходния месец, коментира пред журналисти Обрешко Нечев – директор на Бюрото по труда в старата столица, което обхваща общините Велико Търново, Елена и Златарица. Общо в трите безработните през изминалия месец са били 1548 души. От тях в най-голямата община […]

Икономика

До края на октомври се подават декларациите за дължими данъци за третото тримесечие на 2019 г.

Остават два дни за подаване на декларации за дължими данъци от предприятията и самоосигуряващите се, които са изплатили доходи на физически лица, извън тези по трудов договор, и са задължени по закон да удържат данък. Декларацията – по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и по чл. 201, ал. 1 от ЗКПО, се подава в […]

Денят Икономика

АПИ търси изпълнител за тунела под Шипка

Агенция „Пътна инфраструктура“ публикува обществената поръчка за избор на строител на пътното трасе под връх „Шипка“, по което ще има общо 5 тунела, 6 моста и други съоръжения. Стойността на обявената обществена поръчка е 267.2 млн. лв. без ДДС, а оферти ще се приемат до 5 декември тази година. В заданието е предвидено изграждането на […]

Икономика

Министър Танева: „България иска да се запази бюджета по ОСП“

Очакваме до края на годината трите SWOT-анализа по Общата селскостопанска политика /ОСП/ 2021-2027 за България да бъдат готови. Тогава ще започнем да изготвяме и стратегическия план за страната ни. Трябва бъдат приети и финалните регламенти за ОСП, а те след гласуване на многогодишната финансова рамка. В график и ритъм сме по националните си задължения по […]

Икономика Община

Започва проектирането на Северния пътен възел във Велико Търново

Започва проектирането на Северния пътен възел. Големият инфраструктурен обект е планиран за района под крепостта Трапезица във Велико Търново. Агенция „Пътна инфраструктура“ обяви процедура за изпълнител за изготвяне на проект, а също за разработване на подробен устройствен план на района, парцеларен план и изменения на регулацията на уличната мрежа. Пътният възел ще облекчи чувствително както […]