Община

96,6 милиона лева е рамката на Проектобюджет 2020 на Община Велико Търново

Финансовият план бе представен пред обществеността от заместник-кметовете Снежана Данева-Иванова и проф. Георги Камарашев. 55,8 млн. лева от общата рамка са приходи за държавни дейности и 37,1 млн. лв. за местни дейности. Разходите за дофинансиране на държавни дейности са в размер на 3,6 млн.

Инвестиционната програма е за 36,6 милиона лева. Основните приоритети в нея са развитие и обновяване на публичната инфраструктура и възможностите за свързаност на хората, включително чрез повече инвестиции в кварталите, нова организация на движението и др. Прогнозната стойност на инвестициите за всички инфраструктурни обекти е 23 млн. лева. – атрактивна образователна среда и осигуряване на все по-добри условия за децата и младите хора. Планираните капиталови инвестиции по това перо са за над 3 милиона лева. В тази връзка – напредва изграждането на новата детска градина в кв. „Зона Б“, предстои довършването на корпуса на Детска градина „Здравец“, ремонти на детските градини в населените места, продължава обновяването на СУ „Емилиян Станев“, каза Данева. Увеличени са средствата за всички функции, като най-сериозен е ръстът за образование – с 4,5 милиона лева повече от миналата година. Расте издръжката и за здравеопазване, социални дейности, култура – за читалища, библиотеки, музеи и др. С близо 3, 8 милиона лева ще се дофинансират редица дейности – издръжка на училища и детски градини, детски ясли, пенсионерски клубове, спорт. Сред най-големите европейски проекти за 2020 г. са тези за интегриран градски транспорт, обновяване на близо 13 км улици и пътна мрежа, за изграждане на нов комплекс за социални услуги за хора с увреждания. Предстои оценка на проектите за основен ремонт на бившия пионерски дом и превръщането му в съвременен Младежки център, за реконструкция на Музей „Възраждане и Учредително събрание“, за разширяването на Мултимедийния посетителски център и др.