Общински съвет

921 решения е приел Великотърновският общински съвет от началото на мандата

921 решения е приел Великотърновският общински съвет от началото на своя мандата, сочи отчетът на неговия председател Венцислав Спирдонов. Само за последното полугодие местният парламент е приел 179 решения. 31 съветници нямат отсъствие от заседания, петима имат по едно а един има три отсъствия, като всичките са по извинителни причини.

За второто шестмесечие на 2017 г. областния управител не е върнал решение на великотърновските съветници. За периода има два протеста от Окръжна прокуратура срещу две наредби – за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и тази за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги. Оспорените текстове са отменени и изменени.