Денят Любопитно

9 август-Международен ден на коренното население

На този ден почитаме коренното население и огромния принос, който техните традиции и знания имат за световното културно наследство и за устойчивото развитие на нашата планета. Намираме се в средата на второто Международно десетилетие на коренното население в света (2005-2015 г.). Във връзка с това се замисляме, какво е направено за защитата на правата на коренното население, съгласно Декларацията на ООН за правата на коренното население, и за това да им бъде гарантирано равно третиране, и колко още остава да бъде направено. Сред постигнатото до този момент се откроява на първо място приемането на Декларацията на ООН за правата на коренното население през 2007 г., която беше подкрепена от Европейския съюз. Приемането на декларацията нямаше да бъде възможно без неуморното застъпничество на представителите на коренното население. Декларацията постави на преден план въпроса за защита на правата и гарантира трайното развитие на коренното население по света. Посланието й е просто, но силно: равенство за всички.