Съд

88 дела за условно предсрочно освобождаване от затвор е разгледал Апелативен съд Велико Търново

1678 дела са разгледали миналата година съдиите от Апелативен съд Велико Търново. В 800 заседания са решени 1502 дела, като 90 на сто от тях са свършени в 3-месечен срок. Несвършените дела в края на 2017-а са 176, едва 10,4 на сто от всичките дела за разглеждане. Това отчете на брифинг административният ръководител на съда Янко Янев. По натовареност съдебната инстанция се нарежда на второ място сред петте апелативни района в страната. Средно на месец съдиите са разглеждали по 9,32 дела при, 8,08 за 2016 г. В отделението по граждански и търговски дела съдиите са гледали средномесечно по 10,34 дела, допълни Янев.

По негови думи броят на делата се увеличава, като най-голямо нарастване има при наказателните и търговските дела. „Считам, че тази тенденция се дължи на промените в процесуалните закони. Това са измененията в чл. 274, ал. 2 от ГПК, чл. 424 ал. 1 от НПК, съобразно които през 2015 г. апелативните съдилища започнаха да разглеждат и касационни дела, като целта беше да се облекчи работата на Върховния касационен съд, който да има възможност за повече тълкувателна дейност. С друга промяна в НПК от м.г. се даде възможност на осъдените на лишаване от свобода сами да подават молби за условно предсрочно освобождаване. Само въз основа на това изменение в закона през 2017 г. в съда са постъпили и са били разгледани 88 молби за условно предсрочно освобождаване”, коментира Янев. Единият от затворниците е искал да бъде освободен, защото е завършил курс за придобиване на умения за мислене.

Разглеждането на делата през отчетния период е преминало при намален състав. От 17 по щат съдиите са били 14, а през тази година предстои да се пенсионира още един. По молба на Янко Янев на свое заседание днес ВСС трябва да реши дали да обяви конкурси за свободните позиции.