Икономика

847 лева е средната заплата в региона през декември

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2017 г. в областта е 841 лв., за ноември – 832 лв., а за декември – 847 лева. Това сочат данните на „Статистически изследвания – Велико Търново. През четвъртото тримесечие на 2017 г. средната месечна работна заплата в областта е 840 лв. и е с 24 лева по-висока спрямо предходното тримесечие, но с 255 лв. по-ниска от средната за страната (1095 лева). В сравнение с останалите области в страната по равнище на работна заплата област Велико Търново се нарежда на 16-то място.

Най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата през четвъртото тримесечие на 2017 г. спрямо предходното трето тримесечие – с 10.8%, е регистрирано в икономическа дейност „Образование”, а най-голямо намаление се наблюдава в икономическа дейност „Финансови и застрахователни дейности” – с 5.8%.

Наетите лица по трудово и служебно правоотношение в региона към края на декември 2017 г. намаляват с 1.3% спрямо края на септември 2017 г., и са 68 000. Спрямо края на предходното тримесечие в почти всички икономически дейности се наблюдава намаление на наетите, като то е най-голямо в дейностите „Строителство” – с 9.9% и „Административни и спомагателни дейности” – със  7.0%. Това сочат предварителните данни на отдела във Велико Търново.

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите „Преработваща промишленост” и „Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети” – съответно 28.0 и 14.5%. В края на декември 2017 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение са с 3.3% по-малко в сравнение със същия период на предходната година (декември 2016 г.), като най-голямо намаление на наетите се наблюдава в икономическите дейности „Транспорт, складиране и пощи” и „Преработваща промишленост”.