Образование

83 участници от 21 училища от 12 населени места участваха в Математическия турнир на ВТУ

Във ВТУ „Св. св. Кирил и Методий” се проведе за дванадесети път Математическият турнир на Университета за ученици от XI и XII клас. Турнирът се организира от факултет „Математика и информатика”, Регионално управление на образованието – гр. Велико Търново, и секция „Великотърновски университет” на Съюза на математиците в България. Темата е във формàта на изпита „Тест по математика” за кандидатстване във ВТУ с една допълнителна задача, което дава възможност на учениците да проверят знанията и уменията си. За участващите резултатът от турнира е валиден за кандидатстване в специалностите на факултет „Математика и информатика” – „Компютърни науки”, „Информатика”, „Софтуерно инженерство”, „Информационно брокерство и дигитални медии”, „Математика и информатика” и „Приложна математика” за следващите две учебни години.
Турнирът бе открит от декана на факултет „Математика и информатика” проф. д-р Мирослав Гълъбов. Явиха се 83 участници от 21 училища от 12 населени места (от 8 области).
Учениците от ПМГ „Васил Друмев” (гр. Велико Търново), СУ „Бачо Киро” (гр. Павликени), ПГ „Св.Климент Охридски” (гр. Елхово), ПГЕЕ „М.В. Ломоносов” (гр. Горна Оряховица) и СУ „Васил Левски” (гр. Севлиево) взеха най-масово участие.
Състезателите имаха възможност да си запазят от сега място в предлаганите във ФМИ специалности.
Резултатите ще бъдат обявени до края на седмицата.