Образование

800 000 учители и ученици с единен достъп до виртуална класна стая

Те вече могат да използват служебно създадените от Министерството на образованието и науката профили в платформата Microsoft Teams, имат изключително бърз, лесен и удобен достъп до всички електронни учебници, познавателни книжки и други образователни ресурси на Издателска група „Просвета“.

Издателство „Просвета“ е първото българско образователно издателство, което интегрира цялостното си електронно учебно съдържание в лицензираната от Министерството на образованието и науката платформа Microsoft Teams, достъпна от страницата на Министерството за електронно обучение: https://edu.mon.bg/.

Единният достъп до виртуалната класна стая на Microsoft и до електронните ресурси на „Просвета“ позволява всички учители и ученици, които провеждат онлайн обучения в тази среда, да използват безплатните електронни учебници и ресурси буквално с един клик, без да е необходимо да имат отделни регистрации, да влизат в различни сайтове и да губят време за синхронизиране на дейностите в различни електронни среди. Електронните учебници и познавателните книжки на Издателска група „Просвета“, по принцип достъпни на абонаментен принцип, са отворени безплатно за всички учители и ученици до края на учебната 2019/2020 г.

Издателска група „Просвета“ първа отвори своите дигитални образователни ресурси за свободен достъп, за да окаже помощ на учители и ученици в условията на извънредно положение и протичащ дистанционен учебен процес. Издателството продължава да създава и видеоуроци с учители по предметите от 1. до 7 клас, които са свободно достъпни на сайта и на страницата на издателството във фейсбук. Тези уроци се излъчват ежедневно и по БНТ 2 и БНТ 4, както и в програмата на Bulgaria On Air. От вчера Телевизия „Цариброд“ излъчва видеоуроците на „Просвета“ по български език за всички деца в Сърбия, които изучават български като майчин език.