Образование

80 800 лева за научна дейност получава Великотърновският университет

80 800 лева за научна и художественотворческа работа през 2019 година получава Великотърновският университет. Средствата се отпускат от държавния бюджет съгласно наредба за финансиране на проекти. Общо 23 проекта ще се реализират през периода. Най-голяма е субсидията от 26 500 лева. Тя е предназначена за създаване на информационно-образователен център  за дигитализация към информационно-библиотечния  и издателски комплекс на ВТУ. Проектът за модернизиране на средата за дистанционно обучение чрез внедряване на системата за е-обучение „Мудъл” ще се изпълнява с 6600 лева. Останалите проекти ще разполагат средно с по 2000 лева.