Икономика

8 900 дружества от областта обявиха доходите си пред НАП

Близо 360 000 дружества в страната, от които 8 900 регистрирани в област Велико Търново, обявиха доходите си пред НАП до 30 юни 2021 година, когато изтече крайният срок за деклариране и внасяне на корпоративния данък.

Над 4 % е ръстът на приходите, получени от фирмите през 2020 година, като данъкът за довнасяне, след приспадане на направените авансови вноски, е 103 милиона лева повече в сравнение с 2019 година. Дружествата са декларирали с 2,4 % по-висока данъчна печалба за 2020 година или с 642 милиона повече в сравнение с предходната година.

На 30 юни изтече и срокът за деклариране и внасяне на данъка и окончателните социални и здравни осигурителни вноски за лицата, извършващи дейност като едноличен търговец, както и земеделските стопани, избрали този ред на облагане.

Повече информация за декларирането и внасянето на данъци и осигурителни вноски може да бъде получена на телефона на Информационният център на НАП: 0700 18 700 от 9.00 часа до 17.30 часа в делнични дни. Обаждането е на цена, според тарифите на съответния оператор.