Здравеопазване

71 души са се изследвали за СПИН във Велико Търново през октомври

95 случая на остри заразни заболявания са регистрирани през м. октомври  във Великотърновска област, като най–висок е относителният дял на гастроентероколитите. Чревните инфекции през месеца са 71, а от тях най-пострадали са били децата на възраст от 1 до 4-годишна възраст и бебетата.

През октомври най-висока е заболеваемостта в общините Златарица, Павликени и Велико Търново.

Експертите от РЗИ са извършили 119 проверки в обектите, подлежащи на контрол. Издадени са 12 предписания за спазване на противоепидемичния режим в контролираните обекти.
Във връзка с мерките за ограничаване на пасивното тютюнопушене са извършени 63 проверки, като няма констатирани нарушения.

В кабинета по безплатно и анонимно консултиране за СПИН през м. октомври са преминали 71 лица, от които 25 жени и 46 мъже. Потърсилите услугите на кабинета са на възраст от 17 до 65 г.

Share on FacebookShare on Google+Pin on PinterestTweet about this on TwitterShare on LinkedInShare on RedditBuffer this pageEmail this to someone